Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Badania lekarskie po powrocie do pracy

Pytanie Użytkownika

Czy Nauczyciel przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (183 dni), które obejmowało też okres wakacji, może skorzystać z urlopu uzupełniającego (6 tygodni) zaraz po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, a zaświadczenie o zdolności do pracy przedłożyć dopiero po tym urlopie, czy też musi dostarczyć to zaświadczenie jeszcze przed rozpoczęciem urlopu uzupełniającego?

Odpowiedź naszego eksperta

Skierowanie na badanie kontrolne po stawieniu się w pracy

Generalnie o terminie udzielenia urlopu uzupełniającego decyduje Dyrektor po analizie wniosku Nauczyciela w tej sprawie. Skierowanie na badania kontrolne powinno zostać wydane Nauczycielowi nie w czasie jego nieobecności, ale po stawieniu się do pracy i wyrażeniu do niej gotowości.

Jeśli Nauczyciel bezpośrednio po okresie zwolnienia będzie korzystać z planowanego wcześniej urlopu uzupełniającego, Dyrektor szkoły nie musi wydać skierowania na takie badanie, chyba że według jego wiedzy Nauczyciel jest nadal niezdolny do pracy.

Nauczyciele podlegają badaniom kontrolnym na zasadach dotyczących ogółu pracowników (art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela w zw. z art. 229 § 2 Kodeksu pracy). Oznacza to, że w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej ponad 30 dni, po której ustaniu Nauczyciel stawia się w pracy i wyraża gotowość jej wykonywania, szkoła powinna wystawić Nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne.

Badania te odbywają się na koszt placówki oświatowej. Po wykonaniu badań zostanie wydane zaświadczenie co do zdolności Nauczyciela do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 229 § 6 k.p.).

Według Państwowej Inspekcji Pracy oraz Sądu Najwyższego, jeżeli termin urlopu wypoczynkowego został wcześniej zaplanowany w czasie, który przypada bezpośrednio po zakończeniu niezdolności do pracy z powodu choroby, może zostać udzielony bez kierowania na badanie kontrolne. Wykazanie tej zdolności może być „odroczone” do czasu faktycznego podjęcia pracy na dotychczasowym stanowisku po zakończeniu urlopu wypoczynkowego (M. Raczkowski, M. Gersdorf, K. Rączka, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010).

Długotrwała nieobecność w pracy stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy

Na marginesie należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, długotrwała nieobecność w pracy z powodu choroby stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy z Nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania lub na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 2 KN, stosunek pracy z Nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności Nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile Nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

Natomiast przepis art. 27 ust. 2 KN stanowi, że rozwiązanie umowy o pracę zawartej z Nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności Nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie Nauczyciela.

W tym przypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Podstawa prawna:

Autor: Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.