Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Awans zawodowy Nauczyciela – okres przechowywania dokumentów

Pytanie Użytkownika

Jakie dokumenty Nauczyciela stażysty dotyczące awansu zawodowego powinny pozostać w dokumentacji szkoły i jaki jest okres ich przechowywania?

Odpowiedź naszego eksperta

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli zapisano w § 14.3:

W dokumentacji przechowywanej przez dyrektora szkoły lub właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego pozostawia się wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego oraz dokumenty, o których mowa w  § 9 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 i 4 – 7. Pozostałą dokumentację załączoną do wniosku nauczyciela o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego zwraca się nauczycielowi, jeżeli decyzja o nadaniu albo odmowie nadania stopnia awansu zawodowego stała się ostateczna.

Dokumenty związane z przeprowadzeniem postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego  pozostające w dokumentacji szkoły              

1. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego – wraz z adnotacją o dniu jego złożenia – oraz następująca dokumentacja:

  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie;
  • zaświadczenie Dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia Nauczyciela oraz zajmowanym przez niego stanowisku w dniu wydania zaświadczenia (tj. w roku szkolnym, w którym Nauczyciel złożył wniosek) oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku Nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć – pismo organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wyznaczeniu Dyrektora szkoły, który wykonuje czynności związane z odbywaniem stażu przez Nauczyciela;
  • zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji;
  • ocena dorobku zawodowego za okres stażu.

2. Dokument potwierdzający przeprowadzenie analizy formalnej wraz z datą dokonania czynności (np. arkusz analizy formalnej).
3. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub dokumentacja dołączona do wniosku nie spełniają wymagań formalnych – pismo Dyrektora szkoły wskazujące szczegółowo stwierdzone braki i wyznaczające termin ich uzupełnienia wraz z potwierdzeniem odbioru pisma.
4. Decyzja o powołaniu komisji kwalifikacyjnej.
5. Pismo Dyrektora szkoły powiadamiające Nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem odbioru pisma.
6. Protokół z przebiegu posiedzenia komisji kwalifikacyjnej wraz ze złożonym przez wszystkich członków komisji oświadczeniem o bezstronności.
7. Zaświadczenie o akceptacji komisji kwalifikacyjnej wraz z potwierdzeniem jego odbioru.
8. W przypadku braku akceptacji komisji – pismo Dyrektora szkoły o prawach wynikających z art. 10 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wraz z potwierdzeniem odbioru pisma.
9. Decyzja o nadaniu (bądź odmowie nadania) stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego wraz z potwierdzeniem odbioru decyzji.

Okres przechowywania dokumentacji

Całość dokumentacji dotyczącej przebiegu awansu zawodowego Nauczycieli powinna być gromadzona i przechowywana w teczkach rzeczowych założonych zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla szkoły. Akty awansu zawodowego (uwierzytelnione kopie) przechowuje się przez okres 50 lat – kategoria B50.

Pozostała dokumentacja awansu zawodowego jest przechowywana przez 5 lat – kategoria B5 (załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Kultury z 16 września 2002 r.).

 

Podstawa prawna: 

Autor:  Wiesława Molik-Bąk – mgr filologii polskiej UJ, Nauczycielka języka polskiego w szkołach różnych typów, wieloletni Dyrektor szkoły, doświadczony ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego Nauczycieli, autorka licznych innowacji programowych. Za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.