Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania dla nieobecnego Ucznia

Pytanie Użytkownika

Jaką ocenę śródroczną zachowania stawia się Uczniowi, który nie chodzi do szkoły od początku września? Ze wszystkich przedmiotów jest nieklasyfikowany, sprawę wyjaśnia sąd. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że Uczeń nie uczęszcza do szkoły za przyzwoleniem Rodziców, podróżując po świecie.

Odpowiedź naszego eksperta

Ocenianie zachowana Ucznia polega na rozpoznawaniu przez Wychowawcę oddziału, Nauczycieli oraz Uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez Ucznia zasad współżycia społecznego oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

Obowiązki Ucznia muszą być określone w statucie szkoły, a wśród nich, mają być określone obowiązki:

  • w zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,
  • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

Ocena zachowania jest oceną kryterialną i to kryteria ocen zachowania powinny wyznaczać, jaka liczba nieusprawiedliwionych nieobecności Ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (najlepiej wyrażona liczbą godzin) zatrzymuje Ucznia na danej ocenie zachowania.

Przy założeniu, że Rada Pedagogiczna przyjęła w statucie szkoły skalę śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania taką samą, jak skala rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych zachowania, to zapewne Uczeń, który nie realizował obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, powinien otrzymać najniższą, czyli naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Należy przypomnieć, że przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych zorganizowanych w szkole.

 

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.