Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Październik 2016/2017

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na październik 2016 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły (informacja do Rodziców o osiągnięciach  w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły).

Do 14 października 2016 r.

Koordynacja organizacji Dnia Edukacji Narodowej w szkole. Przyznanie i wręczenie nagród Dyrektora szkoły. Zgodnie z zapisem art. 74 ustawy Karta Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej (DEN) jest uznawany za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.

Nie jest to dzień wolny od pracy.

Do 15 października 2016 r.

  • Przedłożenie Dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia Ucznia wydane przez lekarza, które uprawnia Ucznia chorego lub niepełnosprawnego czasowo do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w Uczeniu się, na podstawie której Uczeń może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
  • Dyrektor szkoły lub upoważniony przez Dyrektora Nauczyciel zapoznanie Uczniów i ich Rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do 30 września 2016 r.
  • W przypadku Uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego ww. zaświadczenie i opinię opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego (wstępna deklaracja do 30 września, ostateczna do 7 lutego roku szkolnego, w którym Uczeń lub Absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego).

Do 30 października 2016 r.

Przyjęcie  wniosków od Nauczycieli, którzy zakończyli staż po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego na kolejny stopień awansu zawodowego w tzw. sesji jesienno/zimowej (jeśli tacy Nauczyciele są w szkole).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Bądź na bieżąco!

Nie pozwól, by coś ważnego uszło Twojej uwadze. Jeśli powyższy artykuł jest dla Ciebie interesujący, dodaj podobne artykuły do powiadomień. Możesz również otrzymywać powiadomienia o nowych komentarzach do tego artykułu. Więcej informacji na temat powiadomień oraz szczegółowe ustawienia znajdziesz na podstronie Centrum Powiadomień.

powiadom mnie o podobnych artykułach powiadom mnie o nowych komentarzach

Lumen

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

AIG

Plagiat.pl

MegaMatma

KND

DD

PCG

MEDICOVER

iq.pl

aSc

PayU

AXA

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.