Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Listopad 2016/2017

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na listopad 2016 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Dla gimnazjum

Do 18 listopada 2016 r.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez Dyrektora Nauczyciel informuje na piśmie Rodziców Ucznia o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub form przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Do 23 listopada 2016 r.

Przyjęcie oświadczeń od Rodziców Uczniów o korzystaniu lub nieskorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowań przez Radę Pedagogiczną.

Do 30 listopada 2016 r.

  • Przekazanie przez Dyrektor szkoły do OKE, na podstawie złożonych deklaracji i informacji, wykazu Uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, w tym ustalenie, którzy Uczniowie przystępują obowiązkowo do egzaminu z języka obcego tylko na poziomie podstawowym, a którzy na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Uzgodnienie z OKE zwolnień Uczniów z egzaminu gimnazjalnego oraz dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu, które są nieujęte w Komunikacie dyrektora CKE z dnia 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/17. W szczególnych przypadkach losowych i zdrowotnych – również po ww. terminie, ale niezwłocznie po uzyskaniu przezDyrektora szkoły informacji o potrzebie takich dostosowań.

Wszystkie typy szkół 

Do 30 listopada 2016 r.

Złożenie wniosku przez Dyrektora szkoły do organu prowadzącego o przyznanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe Nauczycieli w następnym roku budżetowym, który uwzględnia nw. potrzeby:

  1. wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
  2. wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu maturalnego,
  3. zadania związane z realizacją podstawy programowej,
  4. wymagania wobec szkół i placówek określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (poz. 1214),
  5. wnioski Nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania udzielonego przez Dyrektor szkoły.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.