Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Kwiecień 2016/2017

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 30 kwietnia 2017 r.

Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2017/18 poprzedzone ustaleniami zawartym w szkolnym planie nauczania, który jest oparty na ramowym planie nauczania i przekazanie arkusza do organu prowadzącego. Kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół, w zakresie zgodności z przepisami, przedstawione przez organy prowadzące szkoły przed zatwierdzeniem arkuszy.

Dla dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego:

Do 5 kwietnia 2017 r.

Przyjęcie od rodziców uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE.

Do 14 kwietnia 2017 r.

  • Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających  uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady – i przekazanie informacji do OKE.
  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia; zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

Do 19 – 21 kwietnia 2017 r.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego – głównym dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży; dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dorosłych.

Do 20 kwietnia 2017 r.

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

Dla dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkole

Marzec/kwiecień 2017 r. – w terminie ustalonym przez PZE

Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.

Do 4  kwietnia 2017 r.

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

Do 20  kwietnia 2017 r.

Przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie.

Do 28 kwietnia 2017 r.

Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych przekazanych przez OKE, sprawdzenie ich kompletności.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

 

 

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.