Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Czerwiec 2016/2017

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na czerwiec 2017 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

  • Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Poinformowanie rodziców o osiągnięciach uczniów  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o ilości godzin nieobecnych w szkole i ich usprawiedliwianiu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.
  • Obowiązek poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – zgodnie z terminem i formą, które zostały przyjęte w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

Najczęściej na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zebranie rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów.

23 czerwca 2017 r.

  • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wydanie uczniom świadectw promocyjnych oraz absolwentom gimnazjum świadectw ukończenia szkoły (uwaga: z graficznym znakiem PRK) wraz z zaświadczeniami o wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
  • W roku szkolnym 2016/17 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Po 23 czerwca 2017 r.

Zebranie rady pedagogicznej szkoły po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uwaga!

  •  Termin egzaminu poprawkowego dla uczniów wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dla gimnazjum

1, 2 i 5 czerwca 2017 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży.

Do 14 czerwca 2017 r.

Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu.

Do 16 czerwca 2017 r.

Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Do 21 czerwca 2017 r.

Przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, a otrzymują informację o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

23 czerwca 2017 r.

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dla szkół ponadgimnazjalnych, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne

Od 1 do 20 czerwca 2017 r.

Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym:

  • w części pisemnej,
  • w części ustnej języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego.

Od 5 do 7 czerwca 2017 r.

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego i języków mniejszości narodowych w terminie dodatkowym.

30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, przyjęcie z OKE świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń i przekazanie ich absolwentom.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.