Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Styczeń 2015/2016

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na styczeń 2016 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Ze względu na fakt, że w szkołach występują różnice w czasie trwania I półrocza wyraźnie określone w statucie każdej szkoły, czynności wskazane do realizacji przez Dyrektora w styczniu nie mogą być jednoznacznie określone datami. Czas realizacji tych czynności określa sam Dyrektor.

 • Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły: informacja do Rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o ilości godzin nieobecnych w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły. Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje, które dotyczą proponowanych ocen na I półrocze zgodnie
  z zapisem w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.
 • Rozliczenie realizacji godzin wynikających z art. 42 ust. 2 lit. a i b ustawy KN za I półrocze roku szkolnego 2015/16.
 • Przeprowadzenie zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2015/16.
 • Przeprowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej związanego z podsumowaniem pracy za I półrocze. Dyrektor przekazuje Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
  Propozycja – należy odnieść się do:

  • etapów realizacji ewaluacji wewnętrznej zgodnie z przedmiotem ewaluacji wewnętrznej i terminem jej przeprowadzenia zawartym w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły na rok szkolny 2015/16,
  • przeprowadzonych kontroli wewnętrznych zgodnie z tematyką i terminami zawartymi w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły na rok szkolny 2015/16,
  • zakresu wspomagania Nauczycieli w realizacji ich zadań przez diagnozę pracy szkoły, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie Nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad,
  • obserwacji zajęć, których dokonał Dyrektor w I półroczu pod kątem celów i tematów obserwacji,
  • oceny pracy Nauczycieli i realizacji ewentualnych czynności związanych z awansem zawodowym.
 • Koordynacja organizacji zebrania Nauczycieli/Wychowawców oddziałów klas z Rodzicami Uczniów szkoły w zakresie podsumowania osiągnięć Uczniów za I półrocze.

Do 8 stycznia 2016 r.

 • Przyjęcie od Rodziców Uczniów informacji o zmianie języka obcego lub rezygnacji ze sprawdzianu w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE.
 • Przekazanie do Dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później).

Do 20 stycznia 2016 r.

 • Przyjęcie od Rodziców Uczniów informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE.
 • Przekazanie do Dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.