Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Październik 2015/2016

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na październik 2015 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Przekazanie Rodzicom informacja o osiągnięciach  w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 14 października 2015 r

Koordynacja organizacji Dnia Edukacji Narodowej w szkole. Przyznanie nagród Dyrektora szkoły po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Zgodnie z zapisem art. 74 ustawy Karta Nauczyciela Dzień Edukacji Narodowej (DEN) jest uznawany za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Nie jest to jednak dzień wolny od pracy.

Do 15 października 2015 r.

  • Przedłożenie Dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia Ucznia wydane przez lekarza, które uprawnia Ucznia chorego lub niepełnosprawnego czasowo do przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) o specyficznych trudnościach w uczeniu się, na podstawie której Uczeń może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
  • W przypadku Uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego ww. zaświadczenie i opinię opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (w tym poradni specjalistycznej) o specyficznych trudnościach w uczeniu się przedkłada się wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego (wstępna deklaracja do 30 września, ostateczna do 7 lutego roku szkolnego, w którym Uczeń lub Absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego). 

Do 30 października 2015 r. 

Przyjęcie  wniosków od Nauczycieli, którzy zakończyli staż po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego na kolejny stopień awansu zawodowego w tzw. sesji jesienno/zimowej (jeśli tacy Nauczyciele są w szkole).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.