Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Marzec 2015/2016

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na marzec 2016 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin obecności/nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 31 marca 2016 r.

Propozycja: przygotowanie Uczniów gimnazjum do pisania wewnętrznego, próbnego egzaminu gimnazjalnego w dniu 5 kwietnia 2016 r. (sprawdzian w szkole podstawowej).

Propozycja ta ze względów organizacyjnych dobrze sprawdza się w szkołach, które są zespołami szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym budynku szkolnym. Wewnętrzny, próbny egzamin gimnazjalny mogą pisać (po dostosowaniu stopnia trudności zadań do treści podstawy programowej) Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.

Dla dyrektorów szkół podstawowych

Do 5 marca 2016 r.

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczącego.

Do 22 marca 2016 r.

Przyjęcie od Rodziców Uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 25 marca.

Do 30 marca 2016 r.

 • Przyjęcie od Uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE.
 • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji sprawdzianu organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego i zebrane podpisów potwierdzających odbycie szkolenia w danej szkole.

Dla dyrektorów gimnazjów

Do 17 marca 2016 r.

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczącego.

Do 1 kwietnia 2016 r.

Przyjęcie od Rodziców Uczniów – odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 6 kwietnia.

Do 10 kwietnia 2016 r.

 • Przyjęcie od Uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE.
 • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego i zebrane podpisów potwierdzających odbycie szkolenia w danej szkole.

Dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w których zostanie przeprowadzony egzamin maturalny

Do 4 marca 2016 r.

 • Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego danego Absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności Absolwenta.
 • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu.
 • Zawarcie porozumienia z Dyrektorem innych szkół, których Nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
 • Zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
 • Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących.
 • Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego oraz niezwłoczne przekazanie go dyrektorowi OKE.

Do 10 marca 2016 r.

 • Przyjęcie od OKE informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku Absolwentów o zdawanie egzaminu w innej szkole.
 • Ustalenie i przekazanie informacji o sposobie dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego Absolwentowi z innej szkoły skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

Do 15 marca 2016 r.

Przyjęcie oświadczeń Absolwentów innych szkół skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE o korzystaniu albo nieskorzystaniu z przyznanych dostosowań.

Marzec/kwiecień 2016 r. ( w terminie ustalonym przez PZE)

Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie egzaminu maturalnego i zebrane podpisów potwierdzających odbycie szkolenia w danej szkole.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.