Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Luty 2015/2016

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na luty 2016 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Ze względu na fakt, że w szkołach występują różnice w czasie trwania I półrocza wyraźnie określone w statucie każdej szkoły, wskazanie części czynności do realizacji przez Dyrektora w lutym z jednoznacznie określone datami może być utrudnione. Czas realizacji tych czynności określa sam Dyrektor i niektóre z nich mogą być realizowane w lutym, choć w tym kalendarzu zostały przedstawione do realizacji w styczniu 2016 r. Niżej wymienione zadania Dyrektora do realizacji w lutym zostały zebrane na podstawie jednoznacznie określonych dat.

Do 29 lutego 2016 r.

 • Złożenie wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych. Składanie wniosków dotyczących Medalu KEN –  do 31 marca 2016 r.
 • Czynności postępowania rekrutacyjnego oraz postępowanie uzupełniającego zgodnie z odpowiednim numerem załącznika do Rozporządzenia MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Szkoły podstawowe 

Do 5 lutego 2016

 • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu.
 • Zawarcie porozumień z Dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
 • Zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych. 

Do 29 lutego 2016

Poinformowanie Uczniów oraz ich Rodziców o warunkach przebiegu sprawdzianu.

Gimnazja 

Do 17 lutego 2016

 • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu.
 • Zawarcie porozumień z Dyrektorami innych szkół, których pracownicy wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
 • Zebranie oświadczeń członków w zakresie znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

Do 29 lutego 2016

Poinformowanie Uczniów oraz ich Rodziców o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

Szkoły ponadgimnazjalne

Do 7 lutego 2016

Przejęcie od Uczniów i Absolwentów deklaracji ostatecznych. Przyjęcie brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

Do 10 lutego 2016

Ustalenie sposobów dostosowania warunków i form egzaminu dla Uczniów uprawnionych do dostosowań oraz poinformowanie ich o nich na piśmie.

Do 15 lutego 2016

 • Przyjęcie oświadczeń Uczniów i Absolwentów o korzystaniu lub nieskorzystaniu z przyznanych dostosowań.
 • Przekazanie do OKE w formie elektronicznej wykazu Uczniów i Absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.
 • Złożenie zapotrzebowania na arkusze egzaminacyjne dla Nauczycieli wspomagających zdających w czytaniu i pisaniu.
 • Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla Uczniów lub Absolwentów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz inne arkusze pozasystemowe.

Do 20 lutego 2016

Poinformowanie OKE o braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka obcego nowożytnego lub braku możliwości powołania zespołu nadzorującego.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.