Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Listopad 2015/2016

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na listopad 2015 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Przekazanie Rodzicom informacji o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 20 listopada 2015 r.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez Dyrektora Nauczyciel informuje na piśmie Rodziców Ucznia lub pełnoletniego Ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych Ucznia.

Do 24 listopada 2015 r.

Rodzice Ucznia lub pełnoletni Uczeń składają oświadczenie o korzystaniu lub nieskorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych Ucznia.

Do 30 listopada 2015 r.

  • Dokonanie uzgodnień między Dyrektorem szkoły a Dyrektorem OKE w formie pisemnej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Ucznia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, które nie są ujęte w komunikacie Dyrektora OKE.
  • Sporządzenie wykazu Uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i przekazanie go w postaci elektronicznej Dyrektorowi OKE.
  • Złożenie wniosku do organu prowadzącego o przyznanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe Nauczycieli.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.