Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Kwiecień 2015/2016

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na kwiecień 2016 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Przekazanie informacji Rodzicom o osiągnięciach  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do  4 kwietnia 2016 r.

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia drugiej części egzaminu.

5 kwietnia 2016 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu w szkole podstawowej .

Dla Dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego

Do  1 kwietnia 2016 r.

Przyjęcie od Rodziców Uczniów odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE (do 6 kwietnia 2016 r.).

Do 10 kwietnia 2016 r.

▪ Przyjęcie od Uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady i przekazanie tej informacji do OKE.
▪ Odbycie przez PZE lub jego zastępcę szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.

Do 19 kwietnia 2016 r.

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

18 kwietnia – 20  kwietnia 2016 r.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego .

Dla dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego  w szkole

Do 4  kwietnia 2016 r.

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

Do 20  kwietnia 2016 r.

Przyjęcie od Uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie.

Do 28 kwietnia 2016 r.

Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych przez OKE, sprawdzenie ich kompletności.

Do 30 kwietnia 2016 r.

Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2016/17 poprzedzone ustaleniami zawartym w szkolnym planie nauczania, który jest oparty na ramowym planie nauczania i przekazanie arkusza do organu prowadzącego.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.