Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Październik 2014/2015

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na październik 2014 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc. 

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Przekazanie informacji o osiągnięciach Uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecnych w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 14 października 2014 r

Koordynacja organizacji Dnia Edukacji Narodowej w szkole. Przyznanie nagród Dyrektora szkoły po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej – opinia Rady Pedagogicznej powinna znajdować się w protokole z zebrania Rady Pedagogicznej, które odbyło się odpowiednio wcześniej i temat ten byl jedynym lub jednym z punktów zebrania. Zgodnie z zapisem art. 74 Karty Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej (DEN) jest uznawany za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Nie jest to dzień wolny od pracy.

Do 15 października 2014 r.

Przyjęcie opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej, dla Uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, na podstawie których Uczeń może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Przyjęcie dokumentacji Ucznia uprawniającej do dostosowania formy i warunków sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb Ucznia (orzeczenia, zaświadczenia). Dokumentację przedkładają Rodzice Ucznia albo słuchacze. W przypadkach losowych dokumentację przedstawia się niezwłocznie po jej otrzymaniu. 

Do 30 października

Zgłoszenie przez Dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum (w tym szkoły podstawowej i gimnazjum dla dorosłych, w której nauka kończy się w semestrze jesiennym) drogą elektroniczną do OKE wykazu Uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Do 30 października 2014 r.

Przyjęcie  wniosków od Nauczycieli, którzy zakończyli staż po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego: Stażystów o postępowanie kwalifikacyjne i informacji od Nauczycieli kontraktowych o składaniu wniosków o postępowanie egzaminacyjne na kolejny stopień awansu zawodowego w tzw. sesji jesienno/zimowej (jeśli tacy Nauczyciele są w szkole).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.