Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Luty 2014/2015

Ze względu na fakt, że w szkołach występują różnice w czasie trwania I półrocza wyraźnie określone w statucie każdej szkoły, część czynności do realizacji przez Dyrektora w lutym nie może być jednoznacznie określona datami. Czas realizacji tych czynności określa sam Dyrektor i jego wyborem mogą być one realizowane w styczniu lub lutym br. (por. Kalendarium – styczeń 2014/15). Natomiast niżej wymienne zadania Dyrektora do realizacji w lutym zostały zebrane na podstawie jednoznacznie określonych dat.

Do 27 lutego 2015 r.

Składanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych.

Do 28 lutego 2015 r.

Podanie kandydatom (tylko Uczniom zamieszkałym poza obwodu szkoły podstawowej i gimnazjum) kryteriów zawartych w statucie szkoły, które decydują o przyjęciu Ucznia do szkoły (nie dotyczy szkół nowo tworzonych).

Szkoły podstawowe oraz gimnazja

Do 1 lutego 2015

Powołanie zastępcy przez przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

luty/marzec 2015

Szkolenie przez OKE przewodniczących SZE i ich zastępców w zakresie stosowania procedur i instrukcji egzaminacyjnych.

Szkoły ponadgimnazjalne

Do 7 lutego 2015

Zebranie od Uczniów i Absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz dokumentów, będących podstawą dostosowań. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie kopii i przekazanie ich zdającym.

8 luty 2015

Jeśli Uczeń lub Absolwent złożył wyłącznie wstępną deklarację, a nie złożył deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Do 15 lutego 2015

Przesłanie Dyrektorowi OKE w formie elektronicznej i papierowej informacji oraz danych do egzaminu maturalnego (wersja papierowa potwierdzona podpisem zdającego).

Przesłanie Dyrektorowi OKE informacji o zdających wnioskujących o skierowanie na egzamin do innych szkół.

Do 28 lutego 2015

Uczestniczenie wraz z zastępcą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanym przez OKE.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.