Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Kwiecień 2014/2015

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na kwiecień 2015 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Przekazanie Rodzicom informacji o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

1 kwietnia 2015 r.

Termin przeprowadzenia sprawdzianu w szkole podstawowej.

Propozycja: można równolegle przeprowadzić wewnętrzny, próbny egzamin gimnazjalny. Rozwiązanie to ze względów organizacyjnych dobrze sprawdza się dla Uczniów szkół, które są zespołami szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym budynku szkolnym. Wewnętrzny, próbny egzamin gimnazjalny mogą pisać (po dostosowaniu stopnia trudności zadań do treści podstawy programowej) Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.

Do 30 kwietnia 2015 r.

Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2015/16, poprzedzone ustaleniami zawartym w szkolnym planie nauczania, który jest oparty na ramowym planie nauczania i przekazanie arkusza do organu prowadzącego.

Dla Dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego

Do 8 kwietnia 2015 r.

Złożenie przez Rodziców Ucznia Dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego Uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego w szkole, jeśli Uczeń/Słuchacz uzyskał tytuł laureata konkursu z języka obcego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Dyrektor szkoły przekazuje informację o zmianie języka obcego do okręgowej komisji egzaminacyjnej w sposób określony przez Dyrektora tej komisji.

21 kwietnia 2015 r.

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej.

22 kwietnia 2015 r.

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej.

23 kwietnia 2015 r.

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego.

Dla Dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkole

Do 4 kwietnia 2015 r.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie przewodniczących tych zespołów.

Do 6 kwietnia 2015 r.

Odebranie od zdających w technikach bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej.

Do 30 kwietnia 2015 r.

Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.