Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Grudzień 2014/2015

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na grudzień 2014 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły. Należy zwrócić szczególną uwagę na informację, która dotyczy proponowanych ocen na I. półrocze zgodnie z zapisem w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

Do 31 grudnia 2014 r.

Szkoły podstawowe

  • Przekazanie Dyrektorowi OKE pisemnej informacji dotyczącej dostosowań dla Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone.
  • Złożenie przez RodzicówDyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji na inny język obcy, którego Uczeń uczył się jako przedmiotu obowiązkowego w szkole (zał.1b) – Dyrektor szkoły przekazuje informację o zmianie języka obcego do OKE w sposób określony przez Dyrektora tej komisji.
  • Złożenie przez Rodziców pisemnej informacji o rezygnacji z przystąpienia do pierwszej  części sprawdzianu w języku mniejszości narodowej (zał. 4) – Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia Dyrektora OKE.
  • Przekazanie przez Dyrektora szkoły Dyrektorowi OKE w formie pisemnej informacji o liczbie poszczególnych rodzajów arkuszy egzaminacyjnych (tj. symbol arkusza – liczba arkuszy) oraz arkuszach przeznaczonych dla Nauczycieli wspomagających (nie dotyczy arkuszy dla Uczniów niewidomych, którzy oprócz arkusza w piśmie Braille’a otrzymują także czarnodruk).

Gimnazja

  • Przekazanie Dyrektorowi OKE pisemnej informacji dotyczącej dostosowań dla Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone.
  • Przekazanie przez Dyrektora szkoły Dyrektorowi OKE w formie pisemnej informacji o liczbie poszczególnych rodzajów arkuszy egzaminacyjnych (tj. symbol arkusza – liczba arkuszy) oraz arkuszach przeznaczonych dla Nauczycieli wspomagających (nie dotyczy arkuszy dla Uczniów niewidomych, którzy oprócz arkusza w piśmie Braille’a otrzymują także czarnodruk).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.