Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Czerwiec 2014/2015

Poniżej przedstawiamy kalendarium na czerwiec 2015 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego”. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach Uczniów  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwianiu zgodnie z zapisami w statucie szkoły. Obowiązek poinformowania Uczniów i ich Rodziców o przewidywanych dla Uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – zgodnie z terminem i formą, które zostały przyjęte w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania. 

Najczęściej na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zebranie Rady Pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem Uczniów.

Do 26 czerwca 2014 r.

 • Ustalenie zestawu podręczników przez Dyrektora szkoły:
  • dla kl. I, II, i IV szkoły podstawowej,
  • dla kl. I gimnazjum i dla kl. I szkoły ponadgimnazjalnej zgodnie z nową procedurą, która wymusza zasięganie opinii Rady Peedagogicznej i Rady Rodziców.

W pozostałych klasach omawianych szkół do końca etapu edukacyjnego stosuje się dotychczasowy sposób ustalania zestawu podręczników w szkole.

 • Podjęcie działań organizacyjnych w szkole związanych z obrotem używanymi podręcznikami w formie np. „szkolnej giełdy podręczników” (ostatni tydzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

26 czerwca 2015 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wydanie świadectw Absolwentom szkół podstawowych oraz Absolwentom gimnazjum wraz z zaświadczeniami o wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Po 26 czerwca 2015 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej szkoły po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uwaga

 • Termin egzaminu poprawkowego dla Uczniów wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

Dla szkół podstawowych

1 czerwca 2015 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia sprawdzianu. 

19 czerwca 2015 r. (zgodnie z decyzją Dyrektora CKE)

 • Ogłoszenie wyników sprawdzianu.
 • Przekazanie do szkół zaświadczeń i I raportu z wynikami oraz zamieszczenie na stronach internetowych OKE informacji o wynikach uzyskanych w powiatach i województwach.

26 czerwca 2015 r.

Wydanie zaświadczeń Absolwentom szkół podstawowych wraz ze świadectwami.

Dla gimnazjum

1, 2 i 3 czerwca 2015 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

19 czerwca 2015 r. (zgodnie z decyzją Dyrektora CKE)

 • Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego.
 • Przekazanie do szkół zaświadczeń i I raportu z wynikami oraz zamieszczenie na stronach internetowych OKE informacji o wynikach uzyskanych w powiatach i województwach.

26 czerwca 2015 r.

Wydanie zaświadczeń Absolwentom wraz ze świadectwami.

Dla szkół ponadgimnazjalnych, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne

30 czerwca 2015 r.

 • Odbiór z OKE wyników egzaminów, świadectw dojrzałości i aneksów.
 • Ogłoszenie wyników i wydanie Absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów.
 • Przekazanie Absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.