Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Listopad 2018

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na listopad  2018 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Dla uczniów ośmioletniej szkoły podstawowej i dla uczniów gimnazjum

Do 9 listopada 2018 r.

  • Uzgodnienie w formie pisemnej dyrektora szkoły z dyrektorem OKE niestandardowych (nieujętych w komunikacie dyrektora CKE) dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego dla ucznia, który wymaga warunków przeprowadzenia egzaminu dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych na podstawie wniosku, który powinien być uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami.
  • W przypadku ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone istnieje możliwość skorzystania z dostosowań przewidzianych dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem OKE.

Do 20 listopada 2018 r.

Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia. Czynności wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.

Do 23 listopada 2018 r.

Przyjęcie oświadczeń od rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o korzystaniu lub nieskorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

Termin określony przez dyrektora OKE, nie później niż do 30 listopada 2018 r.

Przekazanie przez dyrektor szkoły do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z przyjętą zawartością wykazu uczniów w rozporządzeniach wykonawczych MEN.

Wszystkie typy szkół

Do 30 listopada 2018 r.

Złożenie wniosku przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego o przyznanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w następnym roku budżetowym, który uwzględnia nw. potrzeby:

  1. wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
  2. wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu maturalnego,
  3. zadania związane z realizacją podstawy programowej,
  4. wymagania wobec szkół i placówek,
  5. wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektor szkoły.

Autor:  Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.