Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Grudzień 2018

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Należy zwrócić uwagę na informację, która dotyczy przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, zgodnie z zapisem w statucie szkoły, w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

Uwaga: szkoła nie ma obowiązku mieć ww. regulacji w statucie szkoły. Prawo wyższego rzędu odwołuje się tylko do regulacji w statucie szkoły dotyczącej przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych. 

Szkoły ponadgimnazjalne

Do 31 grudnia 2018 r.

  • Przyjęcie od absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył oraz deklaracji  przystąpienia do egzaminu maturalnego. Dokumenty należy niezwłocznie przekazać do dyrektora OKE. W uzasadnionych przypadkach absolwent może przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył. Szkołę, w której odbędzie się egzamin wskazuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek absolwenta. Wniosek wraz z uzasadnieniem (załącznik 2) oraz deklarację (załącznik 1a) absolwent składa do dyrektora szkoły, którą ukończył, nie później niż do 31 grudnia 2018 r.
  • Ustalenie w uzgodnieniu z OKE zamówienia szkoły na arkusze egzaminacyjne dla uczniów lub absolwentów z określonymi niepełnosprawnościami, arkuszy pozasystemowych.

Autor:  Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.