Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Czerwiec 2018/2019

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na czerwiec 2019 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach uczniów  w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwianiu zgodnie z zapisami w statucie szkoły. Należy pamiętać o obowiązku poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – zgodnie z terminem i formą, które zostały przyjęte w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

Od 3 do 5 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty w terminie czerwcowym.

Do 12 czerwca 2019 r.

Przekazanie do OKE wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu i wniosku o zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Do 14 czerwca 2019 r.

Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 19 czerwca 2019 r.

Przekazanie do OKE informacji o uczniach, którzy nie mogą otrzymać zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, a otrzymują informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty.

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wydanie uczniom świadectw promocyjnych oraz absolwentom gimnazjum i absolwentom ośmioletniej szkoły podstawowej świadectw ukończenia szkoły.

Najczęściej na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zebranie rady pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów oraz ukończeniem szkoły przez uczniów.

Po 21 czerwca 2019 r.

Zebranie rady pedagogicznej szkoły po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uwaga!

  • Terminy egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły, które odbędą się w ostatnim tygodniu sierpnia wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, czyli w tym roku szkolnym najpóźniej 19 czerwca 2019 r.

Dla szkół ponadgimnazjalnych, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne

Od 3 do 19 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenie egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym w części pisemnej.

Od 3 do 8 czerwca 2019 r.

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego w terminie dodatkowym.

4 lipca 2019 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, odbiór świadectw dojrzałości, aneksów, zaświadczeń i informacji o wynikach.

Do 11 lipca 2019 r.

Zebranie pisemnych oświadczeń absolwentów o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Do 15 lipca 2019 r.

Przekazanie do OKE w formie elektronicznej informacji o absolwentach, którzy złożyli oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Do 22 lipca 2019 r.

Sprawdzenie w serwisie dyrektora wstępnej organizacji matury poprawkowej (dotyczy przekierowania zdających na wniosek dyrektora szkoły).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.