Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Styczeń 2018

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na styczeń 2018 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Ze względu na fakt, że czas trwania I półrocza określony w statucie każdej szkoły różni się między szkołami, wskazanie czynności do realizacji przez dyrektora w styczniu nie może być jednoznacznie określony datami. Czas realizacji tych czynności określa sam dyrektor w oparciu o zapisy zawarte w statucie szkoły.

 • Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach  w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Należy zwrócić szczególną uwagę na informacje, które dotyczą proponowanych ocen na I półrocze zgodnie z zapisem w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

 • Przeprowadzenie zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2017/18.
 • Koordynacja organizacji zebrania wychowawców oddziałów klas z rodzicami uczniów szkoły w zakresie podsumowania osiągnięć uczniów za I półrocze.
 • Przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej związanego z podsumowaniem pracy za I półrocze. Dyrektor przekazuje radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Propozycja

Podczas zebrania rady pedagogicznej należy odnieść się do:

 • etapów realizacji ewaluacji wewnętrznej zgodnie z przedmiotem ewaluacji wewnętrznej i terminem jej przeprowadzenia zawartym w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2017/18,
 • przeprowadzonych kontroli wewnętrznych zgodnie z tematyką i terminami zawartymi w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły na rok szkolny 2017/18,
 • zakresu wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań przez diagnozę pracy szkoły, planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowania szkoleń i narad,
 • obserwacji zajęć, których dokonał dyrektor w I półroczu pod kątem celów i tematów obserwacji,
 • realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zaplanowanych działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w II półroczu roku szkolnego 2017/18 (czynności dyrektora wynikające z nowego modelu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 • oceny pracy nauczycieli i realizacji ewentualnych czynności związanych z awansem zawodowym.

Gimnazjum dla młodzieży

Do 18 stycznia 2018 r.

 • Przyjęcie od rodziców uczniów informacji o zmianie języka obcego, rezygnacji z przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym lub rezygnacji  z egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości i przekazanie tej informacji do OKE – do 22 stycznia 2018 r.
 • Przekazane do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego w innym miejscu niż szkoła (w przypadkach losowych również później).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.