Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Marzec 2018

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na marzec 2018 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły (informacja do rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin obecnych/nieobecnych w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 31 marca  2018 r.

Propozycja

Przygotowanie uczniów klas dotychczasowego gimnazjum do pisania wewnętrznego próbnego egzaminu gimnazjalnego. Wewnętrzny próbny egzamin gimnazjalny mogą pisać (po dostosowaniu stopnia trudności zadań do treści podstawy programowej) również uczniowie II klas dotychczasowego gimnazjum.

Dla dyrektorów gimnazjów i szkół, które prowadzą klasy dotychczasowego gimnazjum

Do 16 marca 2018 r.

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

Do 30 marca 2017 r.

Przyjęcie od rodziców uczniów odpowiednio laureatów/finalistów konkursów/olimpiad – informacji o zmianie języka obcego i przekazanie tej informacji do OKE do 5 kwietnia 2018 r.

Dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w których zostanie przeprowadzony egzamin maturalny

Marzec/kwiecień 2018 r. – w terminie wyznaczonym przez OKE

Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu maturalnego organizowanego przez OKE.

Do 4 marca 2018 r.

  • Przekazanie do dyrektora OKE wniosku o przeprowadzeniu egzaminu maturalnego danego absolwenta w innym miejscu niż szkoła, w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności absolwenta.
  • Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego oraz zastępcy przewodniczącego tego zespołu.
  • Zawarcie porozumień z dyrektorami innych szkół, których nauczyciele wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.
  • Zebranie oświadczeń członków zespołu o znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.
  • Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu oraz wyznaczenie ich przewodniczących.
  • Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego oraz niezwłoczne przekazanie go dyrektorowi OKE.

Do 10 marca 2018 r.

  • Przyjęcie od OKE informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku absolwenta o zdawanie egzaminu w innej szkole.
  • Ustalenie i przekazanie informacji o sposobie dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego absolwentowi z innej szkoły, skierowanemu na egzamin przez dyrektora OKE.

Do 15 marca 2018 r.

Przyjęcie oświadczeń absolwentów z innych szkół skierowanych na egzamin przez dyrektora OKE o korzystaniu albo nieskorzystaniu z przyznanych dostosowań.

Marzec/kwiecień 2018 r. (w terminie ustalonym przez PZE)

Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebrane ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.