Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Listopad 2017

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na listopad 2017 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Przekazanie informacji dla rodziców o osiągnięciach  w ramach poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Dla gimnazjum

Do 10 listopada 2017 r.

Uzgodnienie z OKE niestandardowych dostosowań warunków oraz form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

Do 20 listopada 2017 r.

Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia  o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach. Czynności dokonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.

Do 23 listopada 2017 r.

Przyjęcie oświadczeń od rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o korzystaniu lub nieskorzystaniu ze wskazanych przez radę pedagogiczną sposobów dostosowań.

Do 30 listopada 2017 r.

  • Przekazanie przez dyrektor szkoły do OKE wykazu uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego, w tym ustalenie, którzy uczniowie przystępują obowiązkowo do egzaminu z języka obcego tylko na poziomie podstawowym, a którzy na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
  • Uzgodnienie z OKE zwolnień uczniów z egzaminu gimnazjalnego.

Wszystkie typy szkół

Do 30 listopada 2017 r.

Złożenie wniosku przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego o przyznanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli w następnym roku budżetowym, który uwzględnia nw. potrzeby:

  • wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski,
  • wyniki odpowiednio sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu maturalnego,
  • zadania związane z realizacją podstawy programowej,
  • wymagania wobec szkół i placówek,
  • wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektor szkoły.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły. 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.