Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Kwiecień 2018

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na kwiecień 2018 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc.

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z rodzicami uczniów szkoły. Informacja dla rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Dla dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego.

Do 17 kwietnia 2018 r.

  • Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających  uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE.
  • Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły. Zebranie podpisów uczestników potwierdzających odbycie szkolenia. Zebranie oświadczeń członków zespołu na temat znajomości przepisów związanych z bezpieczeństwem materiałów egzaminacyjnych.

Do 18 – 20 kwietnia 2018 r.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego:

  • w terminie kwietniowym (głównym) dla zdających ze szkół dla dzieci i młodzieży,
  • dodatkowym – dla zdających ze szkół dla dorosłych.

Do 19 kwietnia 2018 r.

Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

Dla dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego w szkole.

Marzec/kwiecień 2018 r. – w terminie ustalonym przez PZE

Przeszkolenie członków zespołu egzaminacyjnego w zakresie organizacji egzaminu maturalnego oraz zebranie ich podpisów potwierdzających odbycie szkolenia.

Do 4 kwietnia 2018 r.

Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących.

Do 20 kwietnia 2018 r.

Przyjęcie od uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji oraz niezwłoczne poinformowanie OKE o tej zmianie.

Do 28 kwietnia 2017 r.

Przyjęcie zestawów egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu z języków obcych nowożytnych przekazanych przez OKE oraz sprawdzenie ich kompletności.

Czynności związane z przekazaniem arkusza organizacji szkoły lub przedszkola na kolejny rok szkolny 2018/19 do zaopiniowania przez organizacje związkowe, organ nadzoru pedagogicznego i zatwierdzenia przez organ prowadzący.

Do 9 kwietnia 2018 r.

Przekazanie arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do zakładowych organizacji związkowych celem wydania przez zakładowe organizacje związkowe opinii.

Uwaga! Należy zasięgnąć opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o radzie Dialogu Spleconego zrzeszającymi nauczycieli.

Do 21 kwietnia 2018 r.

Przekazanie arkusza organizacji szkoły lub przedszkola zaopiniowanego przez zakładowe organizacje związkowe do organu prowadzącego, który przed jego zatwierdzeniem przekazuje dokument do zaopiniowania organowi nadzoru pedagogicznego.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.