Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Styczeń 2013/2014

Ze względu na różnice występujące w czasie trwania I półrocza wyraźnie określone w statucie każdej szkoły, wskazanie zadań do realizacji przez Dyrektora w styczniu nie może być jednoznacznie określony datami.

Czas realizacji poniższych zadań określa sam Dyrektor

  1. Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecnych w szkole i ich usprawiedliwieniu. Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na informację dotyczącą proponowanych ocen za I półrocze zgodnie z zapisem w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.
  2. Rozliczenie realizacji godzin wynikających z art. 42 ust. 2 lit. a i b ustawy KN za I półrocze roku szkolnego 2013/14.
  3. Przeprowadzenie zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2013/14.
  4. Przeprowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej związanego z podsumowaniem pracy za I półrocze – Dyrektor przekazuje Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. W informacji należy odnieść się do:
  •  etapów realizacji ewaluacji wewnętrznej zgodnie z przedmiotem ewaluacji wewnętrznej i terminem jej przeprowadzenia zawartym w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły na rok szkolny 2013/14,
  • przeprowadzonych kontroli wewnętrznych zgodnie z tematyką i terminami zawartymi w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły na rok szkolny 2013/14;
  • zakresu wspomagania Nauczycieli w realizacji ich zadań przez organizowanie szkoleń i narad,
  • obserwacji zajęć, których dokonał Dyrektor w I półroczu, pod kątem celów i tematów obserwacji,
  • oceny pracy Nauczycieli i realizacji ewentualnych czynności związanych z awansem zawodowym.
  1. Koordynacja organizacji zebrania Nauczycieli/Wychowawców klas z Rodzicami Uczniów szkoły w zakresie podsumowania osiągnięć Uczniów za I półrocze.

Do 15 stycznia 2014 r. (szkoły ponadgimnazjalne)

Przekazanie do OKE kopii deklaracji, wniosków Absolwentów i wniosku z systemu OBIEG o skierowanie na egzamin/egzaminy do innej OKE (Procedury – Część IV. A. pkt 2c.).

Do 24 stycznia 2014r. (szkoły podstawowe i gimnazja)

Przekazanie do OKE informacji o zmianach w zakresach języków obcych wskazanych w deklaracji na inny język obcy, którego Uczeń/Słuchacz uczył się jako obowiązkowego w szkole lub rezygnacji z przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym, jeżeli przystąpienie do egzaminu na tym poziomie nie było obowiązkowe (Procedury – zał. nr 1c).

Rodzice/prawni Opiekunowie Uczniów lub Słuchacze nie później niż do 22 stycznia 2014 roku składają Dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianach w zakresie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.