Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Październik 2013/2014

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 14 października

Koordynacja organizacji Dnia Edukacji Narodowej w szkole. Przyznanie nagród Dyrektora szkoły, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Opinia Rady Pedagogicznej powinna znajdować się w protokole z zebrania Rady Pedagogicznej, które odbyło się odpowiednio wcześniej tylko z tego powodu lub było jednym z punktów porządku zebrania poświęconego innym sprawom, którymi zajmowała się Rada Pedagogiczna. Zgodnie z zapisem art. 74 ustawy Karta Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej jest uznawany za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Nie jest to jednak dzień wolny od pracy.

Do 15 października

Przyjęcie opinii PPP, w tym poradni specjalistycznej, dla Uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się, na podstawie której Uczeń może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.

Przyjęcie dokumentacji Ucznia uprawniającej do dostosowania formy i warunków sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do jego indywidualnych potrzeb (orzeczenia, zaświadczenia). Dokumentację przedkładają Rodzice/prawni Opiekunowie Ucznia albo Słuchacze. W przypadkach losowych dokumentację przedstawia się niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Do 30 października

Zgłoszenie przez Dyrektora szkoły podstawowej i gimnazjum (w tym szkoły podstawowej i gimnazjum dla dorosłych, w której nauka kończy się w semestrze jesiennym) drogą elektroniczną do OKE wykazu Uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Do 30 października

Przyjęcie wniosków od Nauczycieli, którzy zakończyli staż po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego – Stażystów o postępowanie kwalifikacyjne i informacji od Nauczycieli kontraktowych o składaniu wniosków o postępowanie egzaminacyjne na kolejny stopień awansu zawodowego w tzw. sesji jesienno-zimowej (jeśli tacy Nauczyciele są w szkole).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.