Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Marzec 2013/2014

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na marzec 2014 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc. 

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły (informacja dla Rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecnych w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły). 

Dla Dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów

Do 1 marca 2014 r.

Powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia sprawdzianu (druk powołania pozostaje w dokumentacji szkoły). 

Do 23 marca 2014 r.

Powołanie i przeszkolenie członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego (druk powołania pozostaje w dokumentacji szkoły). 

Do 31 marca 2014 r. 

Prezentacja Uczniom i Rodzicom Informacji dla ucznia dotyczącej przebiegu sprawdzianu. Zapoznanie Uczniów z techniką pracy z arkuszem sprawdzianu. Zapoznanie Uczniów z organizacją sprawdzianu w szkole. 

Dla Dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w których zostanie przeprowadzony egzamin maturalny

Do 5 marca 2014 r.

  •  Zgłoszenie do OKE braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia egzaminu ustnego z języka obcego.
  •  Zawarcie pisemnych porozumień z Dyrektorami szkół/placówek w sprawie powołania Nauczycieli z tych szkół/placówek do zespołu egzaminacyjnego.
  • Powołanie zastępcy Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i zespołu egzaminacyjnego (powołanie pozostaje w dokumentacji szkoły).
  • Powołanie zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia części ustnej egzaminu i zebranie oświadczeń od członków zespołów (powołania, oświadczenia i kopie zaświadczeń o wpisie do ewidencji Egzaminatorów pozostają w dokumentacji szkoły).
  • Opracowanie i ogłoszenie szkolnego harmonogramu części ustnej egzaminu (harmonogram należy niezwłocznie przysłać do OKE za pośrednictwem systemu OBIEG oraz do Dyrektorów szkół, z których pochodzą Uczniowie skierowani na egzamin).
  • Przekazanie zdającym treści komunikatu Dyrektora CKE dotyczącego materiałów i przyborów pomocniczych, z jakich mogą korzystać w czasie części pisemnej egzaminu (komunikat publikowany jest na stronach www.cke.edu.pl).

Do 31 marca 2014 r.

Złożenie organowi prowadzącemu sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznawanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego Nauczycieli w roku 2013. 

Do 31 marca 2014 r.

Propozycja:

Przygotowanie Uczniów gimnazjum do pisania wewnętrznego, próbnego egzaminu gimnazjalnego w dniu 1 kwietnia 2014 r. (sprawdzian w szkole podstawowej). Propozycja ze względów organizacyjnych dobrze sprawdza się dla Uczniów szkół, które są zespołami szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym budynku szkolnym. Wewnętrzny, próbny egzamin gimnazjalny mogą pisać (po dostosowaniu stopnia trudności zadań do treści podstawy programowej) Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.