Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Luty 2013/2014

Ze względu na fakt, że w szkołach występują różnice w czasie trwania I półrocza wyraźnie określone w statucie każdej szkoły, czynności do realizacji przez Dyrektora w lutym nie we wszystkich przypadkach mogą być jednoznacznie określone datami. Czas realizacji tych czynności określa sam Dyrektor i niektóre z nich mogą być realizowane w lutym, choć w tym kalendarium zostały przedstawione do realizacji w styczniu 2014 r.
N/w zadania Dyrektora do realizacji w lutym zostały zebrane na podstawie jednoznacznie określonych dat.

Do 1 lutego 2014 r.

Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia sprawdzianu w szkole podstawowej (przewodniczący może powołać zastępcę spośród Nauczycieli zatrudnionych w danej szkole; druk powołania pozostaje w dokumentacji szkoły).

Do 23 lutego 2014 r.

Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego (przewodniczący może powołać zastępcę spośród Nauczycieli zatrudnionych w danej szkole; druk powołania pozostaje w dokumentacji szkoły).

Szkoły ponadgimnazjalne

Do 7 lutego.2014 r.

Zebranie od Uczniów i Absolwentów ostatecznych deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz uzupełnień (Uczniowie) i dokumentów (Absolwenci) uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu. Potwierdzenie odbioru deklaracji, sporządzenie ich kopii i przekazanie zdającym.

Do 12 lutego 2014 r.

Weryfikacja danych o zdających przekazywanych do bazy OKE. Zebranie podpisów zdających na wydrukach z systemu OBIEG. W razie konieczności dokonanie korekty danych (potwierdzenia prawidłowości danych powinny być przechowywane w dokumentacji szkoły).

Do 14 lutego 2014 r.

  •  Pisemna informacja do OKE o liczbie arkuszy egzaminacyjnych (tj. symbol arkusza – liczba arkuszy) przeznaczonych dla Nauczycieli wspomagających (nie dotyczy arkuszy dla Uczniów niewidomych).
  • Zgłoszenie miejsca przeprowadzenia egzaminu poza siedzibą szkoły.
  • Pisemne uzgodnienie dostosowań dla absolwentów z lat poprzednich. 

Do 15 lutego 2014 r.

Ostateczny termin przysłania do OKE skorygowanej elektronicznej wersji deklaracji w tym danych zawartych w oświadczeniu o wyrażeniu lub niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych i informacje o dostosowaniach (po tym terminie nie można zmieniać zamówienia na arkusze egzaminacyjne, czyli nie można dodawać, zmieniać i usuwać przedmiotów oraz zmieniać poziomu egzaminu, z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad).

Do 18 lutego 2014 r.

Zamknięcie edycji danych Uczniów. Dotyczy zamawiania arkuszy egzaminacyjnych. Po tym terminie nie można zmieniać liczby sal, w których przeprowadzany będzie egzamin pisemny z języka obcego w części, w której odtwarzane są nagrania z płyt CD. 

Do 28 lutego 2013r.

Podanie Kandydatom (tylko Uczniom spoza obwodu szkoły) gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych kryteriów zawartych w statucie szkoły, które decydują o przyjęciu Ucznia do szkoły (nie dotyczy szkół nowo tworzonych).

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.