Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Listopad 2013/2014

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na listopad 2013 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc. 

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Do 15 listopada 2013 r. 

  1. Ostateczny termin pisemnego poinformowania Rodziców/prawnych Opiekunów Ucznia przez Dyrektora szkoły o dostosowaniu warunków i form sprawdzianu/egzaminu do dysfunkcji Ucznia.
  1. Termin przedłożenia przez Rodziców/prawnych Opiekunów Ucznia Dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o rezygnacji z prawa do przystąpienia do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do dysfunkcji Ucznia.
  1. Przekazanie do OKE danych dotyczących Uczniów przystępujących do sprawdzianu, zapisanych w serwisie elektronicznym.
  1. Przekazanie Dyrektorowi OKE pisemnej informacji dotyczącej dostosowań dla Uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawności sprzężone.

Do 30 listopada 2013 r.

Złożenie wniosku do organu prowadzącego o przyznanie środków finansowych na doskonalenie zawodowe Nauczycieli.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.