Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Czerwiec 2013/2014

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły. Informacja dla Rodziców o osiągnięciach Uczniów  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o liczbie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwianiu zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

Obowiązek poinformowania Uczniów i ich Rodziców/prawnych Opiekunów o przewidywanych dla Uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania musi być spełniony zgodnie z terminem i formą, które zostały przyjęte w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

2, 3 i 5 czerwca 2014 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego (nie dokonuje się odrębnych zgłoszeń Uczniów do terminu dodatkowego).

3 czerwca 2014 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia sprawdzianu (nie dokonuje się odrębnych zgłoszeń uczniów do terminu dodatkowego).

Do 18 czerwca 2014 r.

Przekazanie do szkół zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Do 27 czerwca 2014 r.

Przygotowanie zestawu podręczników obowiązujących w szkole od nowego roku szkolnego 2014/15 oraz podanie jej do publicznej widomości w czasie, który ustala Dyrektor szkoły (powinien być zbieżny z działaniami organizacyjnymi Dyrektora umożliwiającymi obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły – giełda podręczników). Rozpoczęcie procedury dopuszczenia programów nauczania w szkole.

27 czerwca 2014 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Wydanie świadectw Absolwentom szkół podstawowych oraz Absolwentom gimnazjum wraz z zaświadczeniami o wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.

Dla szkół ponadgimnazjalnych, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne

Od 2 czerwca – 18 czerwca 2014 r.

Przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

27 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie wyników i wydanie świadectw dojrzałości i aneksów lub informacji o wynikach (odbiór świadectw w Punktach Odbioru Prac) – termin zostanie podany na stronie internetowej OKE. Przypomnienie Absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach.

Najczęściej na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zebranie Rady Pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem Uczniów.

Po 27 czerwca 2014 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej szkoły po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Uwaga!

  • Termin egzaminu poprawkowego dla Uczniów wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.