Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Wrzesień 2012/2013

Dyrektor szkoły

Początek roku szkolnego (dokładną datę określa Dyrektor szkoły)

 1. Koordynuje organizację zebrania Nauczycieli z Rodzicami Uczniów szkoły (zwraca uwagę na nw. obowiązki Wychowawcy i Nauczycieli względem Rodziców, które są związane z trybami wystawiania ocen, od których Rodzice mogą się odwołać. Nauczyciele powinni ten fakt uwzględnić w protokole spotkania z Rodzicami i na zajęciach z Uczniami.).

Do 15. września 2012 r.

 1. Przedstawia Radzie Pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/13; plan nadzoru pedagogicznego Dyrektor może przedstawić Radzie Pedagogicznej na zwołanym w tym celu zebraniu Rady z wpisem do protokołu zebrania lub za pomocą zarządzenia Dyrektora szkoły.

Do 20. września 2012 r.

 1. Nadzoruje wypełnianie przez Rodziców pisemnych deklaracji dotyczących zdawania przez Ucznia na egzaminie gimnazjalnym wybranego języka obcego nowożytnego (druki deklaracji znajdują się w materiałach CKE); również Dyrektor wypełnia część tej deklaracji.

Do 30. września 2012 r.

 1. Informuje Nauczycieli, Uczniów oraz Rodziców o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Nadzoruje uchwalenie przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki.

Wychowawca klasy

Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje Uczniów oraz ich Rodziców (prawnych Opiekunów) o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 3. skutkach ustalenia Uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Dodatkowo Nauczyciel-Wychowawca gimnazjum:

Informuje na początku roku szkolnego Uczniów i ich Rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego, który w danym roku Uczniowie będą realizować.

Nauczyciele

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują Uczniów oraz ich Rodziców (prawnych Opiekunów) o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych Uczniów;
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.