Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Styczeń 2012/2013

Ze względu na fakt, że w szkołach występują różnice w czasie trwania I półrocza, wyraźnie określone w statucie każdej szkoły, wskazanie czynności do realizacji przez Dyrektora w styczniu nie może być jednoznacznie określone datami. Czas ich realizacji określa sam Dyrektor.

Dyrektor szkoły

● Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły: informacja do Rodziców o osiągnięciach  w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o ilości godzin nieobecnych w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły ze zwróceniem szczególnej uwagi na informację, która dotyczy proponowanych ocen na I półrocze, zgodnie z zapisem w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

● Rozliczenie realizacji godzin wynikających z art. 42 ust. 2 lit. a i b ustawy KN za I półrocze roku szkolnego 2012/13.

● Przeprowadzenie zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze roku szkolnego 2012/13.

● Przeprowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej związanego z podsumowaniem pracy za I półrocze. Dyrektor przekazuje Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Proponowane punkty odniesienia:

  • etapy realizacji ewaluacji wewnętrznej zgodnie z przyjętym harmonogramem w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły na rok szkolny 2012/13,
  • przeprowadzone kontrole wewnętrzne ze zwróceniem szczególnej uwagi na realizację zadań wynikających z podsumowania ewaluacji wewnętrznej za ubiegły rok szkolny (2011/12);
  • realizacja szkoleń i narad dla Nauczycieli,
  • obserwacje zajęć, których dokonał Dyrektor w I półroczu z uwzględnieniem celów i tematów obserwacji,
  • ewentualnie  ocena pracy Nauczycieli i realizacja awansu zawodowego.

● Koordynacja organizacji zebrania Nauczycieli z Rodzicami Uczniów szkoły w zakresie podsumowania osiągnięć Uczniów za I półrocze.

 Do 4 stycznia 2013 r.

Zgłoszenie Dyrektorowi szkoły na piśmie przez Rodziców (prawnych Opiekunów) rezygnacji z przystąpienia przez dziecko do sprawdzianu w języku mniejszości narodowej. 

 Do 15 stycznia 2013 r.

Zgłoszenie Dyrektorowi szkoły na piśmie przez Rodziców (prawnych Opiekunów) rezygnacji z przystąpienia przez dziecko do egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości narodowej. 

 Do 30 stycznia 2013r.

Ogłoszenie przez OKE kalendarza szkoleń z zakresu stosowania procedur i instrukcji przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów decyzja Dyrektora OKE.

 

Opracowała:  D.S.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.