Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Sierpień 2012/2013

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na sierpień 2013 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Dyrekcji szkół.

W sierpniu należy:

 1. Ustalić tygodniowy rozkładu zajęć.
 2. Przygotować dokumentację przebiegu nauczania (księga ewidencji, księga Uczniów, dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dzienniki zajęć itd.).
 3. Przygotować kierunek ewentualnych modyfikacji w programie wychowawczym i programie profilaktyki.
 4. Rozpocząć przyznawanie wyprawki szkolnej dla Uczniów zgodnie z założeniami rządowego programu pomocy Uczniom „Wyprawka szkolna 2013”.
 5. Przeprowadzić egzaminy poprawkowe (ostatni tydzień ferii letnich) i ewentualne egzaminy klasyfikacyjne (dla Ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, a Dyrektor szkoły wyznaczył dla tego Ucznia dodatkowy termin w ostatnim tygodniu ferii letnich).
 6. Opracować dyżury nauczycielskie na podstawie tygodniowego rozkładu zajęć, kalendarz imprez i uroczystości, ustalić opiekę nad salami lekcyjnymi i korytarzami szkolnymi, działania SU, szkolnych klubów, kół przedmiotowych i artystycznych, składy komisji: socjalnej, rekrutacyjnej, prawno-statutowej.
 7. Podpisać umowy o pracę z nowymi Pracownikami i zmienić umowy o pracę z Nauczycielami, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali stopień Nauczyciela kontraktowego lub z Nauczycielami, u których nastąpiło przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w stosunek pracy na podstawie mianowania (z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Nauczyciel uzyskał stopień Nauczyciela mianowanego).
 8. Przygotować i przeprowadzić zebranie Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego 2013/14 ze zwróceniem uwagi na:
  • przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły za rok szkolny 2012/13, jeśli Dyrektor nie podał tej informacji na zebraniu w czerwcu 2013 r. po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  •  przydzielenie Nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego (przydział zajęć edukacyjnych, wychowawstwa klas itd.),
  •  omówienie zadań Rady Pedagogicznej wynikających z aktualnych zmian lub modyfikacji rozporządzeń MEN:
   – Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14 maja 2013 r., poz. 560);
   – Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.; poz. 532),
  • przyjęcie uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie opinii przed dopuszczeniem przez Dyrektora szkoły programów nauczana ogólnego do użytku w danej szkole (jeśli takiej uchwały Rada Pedagogiczna nie podjęła na zebraniu w czerwcu po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych),
  • przeliczenie roku szkolnego 2013/14 na tygodnie, ustalienie różnicy liczby tygodni między realizacją minimalnej liczby godzin z danego przedmiotu, a rzeczywistą, która wynika z organizacji roku szkolnego – wypracowaie narzędzi, zmodyfikowanie dotychczasowych lub przyjęcie dotychczasowe bez modyfikacji do planowania, monitorowania i rozliczania realizacji minimalnej liczby godzin z każdego przedmiotu przez Nauczycieli i Dyrektora w nadzorze pedagogicznym,
  • zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji Uczniów po przeprowadzonych egzaminach poprawkowych i ewentualnych egzaminach klasyfikacyjnych.

Uwaga: na podstawie § 14 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 5 marca 2013 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z dnia  21 marca 2013 r., poz.384:

W przypadku Ucznia, który przystępował do egzaminu poprawkowego lub egzaminu klasyfikacyjnego po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jako datę wydania świadectwa przyjmuje się datę podjęcia przez Radę Pedagogiczną uchwały w sprawie wyników odpowiednio promocji albo klasyfikacji promocji tego Ucznia. 

Dyrektorzy szkół średnich:

 • Ogłosić termin i przeprowadzić dodatkową rekrutację dla Absolwentów gimnazjów, którzy przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w późniejszym terminie (po 20 sierpnia 2013 r. ) i przez szkoły, które nie dokonały pełnego naboru w lipcu 2013 r.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.