Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Kwiecień 2012/2013

Dyrektor szkoły

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły (przekazanie Rodzicom informacji o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o ilości godzin nieobecności i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły).

4 kwietnia 2013 r.

Przeprowadzenie sprawdzianu w szkole podstawowej.
Propozycja: można równolegle przeprowadzić wewnętrzny próbny egzamin gimnazjalny. Propozycja ta ze względów organizacyjnych dobrze sprawdza się w szkołach, które są zespołami szkoły podstawowej i gimnazjum w jednym budynku szkolnym.
Wewnętrzny próbny egzamin gimnazjalny mogą pisać (po dostosowaniu stopnia trudności zadań do treści podstawy programowej) Uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.

Do 6 kwietnia 2013 r.

Przekazanie do OKE listy Uczniów, którzy przystąpią do sprawdzianu w terminie dodatkowym (szkoły podstawowe).

23, 24 i 25 kwietnia 2013 r.

Przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego.

Do 30 kwietnia 2013 r.

Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2013/14 i przekazanie go do organu prowadzącego. Opracowanie arkusza powinno zostać poprzedzone ustaleniami, które zawarte są w szkolnych planach nauczania (opartych na ramowych planach nauczania).

 

Dla Dyrektorów szkół, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu maturalnego:

Do 7 kwietnia 2013 r.

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego i wyznaczenie Przewodniczących tych zespołów.

Do 9 kwietnia 2013 r.

Odebranie od zdających bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu z języka polskiego i języka mniejszości narodowej.

Do 30 kwietnia 2013 r.

Przeprowadzenie szkolenia zespołów nadzorujących z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej.

 

Uwaga:

Na dzień 1 września 2013 r. MEN zaproponowało zmianę rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1487). Zgodnie z nią Dyrektor szkoły nie będzie powoływał zespołów składających się z Nauczycieli, Wychowawców i Specjalistów, którzy prowadzą zajęcia z Uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nie będzie też konieczności opracowania dla takiego Ucznia KIPU i PDW.

Dlatego kalendarium na kwiecień 2013 r. nie zawiera zadań Dyrektora, które są zawarte w obowiązującym rozporządzeniu MEN i wiążą się z powołaniem zespołów dla Uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną od 1 września 2013 r. oraz planowaniem przez zespoły zalecanych form, sposobów i okresu udzielania Uczniowi takiej pomocy.

Zadania te należy zrealizować dla Uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i zaplanować je na nowy rok szkolny w IPET. Dla Dyrektora szkoły może to być wskazanie do zaplanowania w projekcie organizacyjnym zatrudnienia odpowiednich specjalistów.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.