Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Kalendarium

Czerwiec 2012/2013

Poniżej przedstawiamy Państwu kalendarium na czerwiec 2013 r. Znajduje się w nim zestawienie zadań Dyrektora szkoły z zakresu nadzoru pedagogicznego i organizacji procesu kształcenia na nadchodzący miesiąc, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków Dyrekcji szkół, w których odbywały się egzaminy maturalne. 

Dyrektor szkoły

Początek miesiąca (zwyczajowo pierwszy wtorek lub pierwsza środa miesiąca, zgodnie z zapisem w statucie szkoły)

Koordynacja „dnia otwartego” z Rodzicami Uczniów szkoły (informacja do Rodziców o osiągnięciach w ramach poszczególnych przedmiotów oraz o licznie godzin nieobecności w szkole i ich usprawiedliwieniu zgodnie z zapisami w statucie szkoły).

Obowiązek poinformowania Uczniów i ich Rodziców (prawnych Opiekunów) o przewidywanych dla Uczniów rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – zgodnie z terminem i formą, które zostały przyjęte w statucie szkoły w części dotyczącej zasad wewnątrzszkolnego oceniania.

3, 4 i 5 czerwca 2013 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

4 czerwca 2013 r.

Dodatkowy termin przeprowadzenia sprawdzianu.

Do 15 czerwca 2013 r.

Przygotowanie zestawu podręczników obowiązujących w szkole od nowego roku szkolnego 2013/14 – podanie listy do publicznej widomości; rozpoczęcie procedury dopuszczenia programów nauczania w szkole.

21 czerwca 2013 r. (zgodnie z decyzją Dyrektora CKE)

  • Ogłoszenie wyników sprawdzianu

Przekazanie do szkół zaświadczeń i I raportu z wynikami oraz zamieszczenie na stronach internetowych OKE informacji o wynikach uzyskanych w gminach, powiatach i województwach.

  • Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego

Przekazanie do szkół zaświadczeń i I raportu z wynikami egzaminu gimnazjalnego i zamieszczenie informacji o wynikach w powiatach i województwach na stronach internetowych OKE.

28 czerwca 2013 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych; wydanie świadectw Absolwentom szkół podstawowych oraz Absolwentom gimnazjów wraz z zaświadczeniami.

 

Dla szkół ponadgimnazjalnych, w których przeprowadzane są egzaminy maturalne

Do 10 czerwca 2013 r.

Przysłanie do OKE listy tematów do części ustnej egzaminu z języka polskiego i języków mniejszości narodowych – na wniosek dyrektora OKE.

28 czerwca 2013 r.

  • Odbiór z OKE wyników egzaminów, świadectw dojrzałości i aneksów.
  • Ogłoszenie wyników i wydanie Absolwentom świadectw dojrzałości i aneksów.
  • Przekazanie Absolwentom informacji o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz egzaminu w kolejnych latach.

Najczęściej na 7 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zebranie Rady Pedagogicznej w związku z klasyfikowaniem i promowaniem Uczniów.

Po 28 czerwca 2013 r.

Zebranie Rady Pedagogicznej szkoły po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

Uwaga:

  • Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.