Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Założenia dotyczące szczegółowych kryteriów i wskaźników oceny pracy nauczyciela

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, mocą nw. ustawy, został zobowiązany do określenia, w drodze rozporządzenia, szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.

Od 1 września 2018 r. szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela będą się odnosić do poszczególnych stopni awansu zawodowego oraz wskazywać konieczność uwzględnienia w szczegółowych kryteriach oceny pracy, dokonywanej po zakończeniu stażu, stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.

Szczegółowe kryteria będą wzajemnie zależne, czyli nauczyciel kontraktowy będzie miał obowiązek wykazać się realizacją kryteriów wskazanych dla nauczyciela stażysty i dla nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel mianowany będzie miał obowiązek wykazać się realizacją kryteriów wskazanych dla nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego i nauczyciela mianowanego. Nauczyciel dyplomowany będzie miał obowiązek wykazać się realizacją kryteriów wskazanych dla wszystkich poziomów awansu z nauczycielem dyplomowanym włącznie.

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek ustalić regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniające specyfikę pracy w danej szkole. Przed jego ustaleniem powinien zasięgnąć opinii:

  • rady pedagogicznej oraz
  • zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły informację, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Podstawa prawna: art. 6a ust. 12 i 14 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zmienionej w art. 76 pkt 34 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowania zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.