Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Załączniki do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego nauczyciela

Nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, odpowiednio do dyrektora szkoły lub do organu prowadzącego, w roku otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy po zakończeniu stażu.

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciela dołącza się:

  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia – poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
  2. zaświadczenie dyrektora szkoły:
  • o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
  • o dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
  • o przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

3. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego – poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4. kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu – poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do organu nadzoru pedagogicznego w okresie 3 lat od dnia otrzymania co najmniej dobrej oceny pracy po zakończeniu stażu.

Do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego przez nauczyciela dołącza się ww. dokumenty oraz:

  • opis i analizę sposobu realizacji jednego wymagania wybranego spośród w §8 ust. 3 pkt 1-3 ww. rozporządzenia i jednego wymagania wybranego spośród określonych w § 8 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia w szczególności ze wskazaniem uzyskanych efektów dla nauczyciela i szkoły;
  • kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego znajomość języka obcego na poziomie podstawowym, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem – jeżeli nauczyciel realizował zadanie, o którym mowa w §8 ust. 3 pkt 4 lit. c;
  • kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego – poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Podstawa prawna:

Autor:  Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.