Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zadania komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej na kolejny stopień awansu

Komisja egzaminacyjna lub komisja kwalifikacyjna na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela:

 • zapoznaje się z oceną pracy nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 • przeprowadza egzamin, podczas którego nauczyciel:
 1. prezentuje dorobek zawodowy,
 2. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego lub stopnia nauczyciela mianowanego,
 3. prezentuje swoją wiedzę i umiejętności, w szczególności przez:
 • zaproponowanie rozwiązania wskazanego przez komisję problemu związanego z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem praktyki szkolnej, aktualnej wiedzy i przepisów prawa,
 • wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych (§12).

Komisja egzaminacyjna i komisja kwalifikacyjna podejmują rozstrzygnięcia w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy członek komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Nauczyciel zdał egzamin przed komisją egzaminacyjną albo uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli średnia arytmetyczna punktów wynosi co najmniej 7.

Z przebiegu prac komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół zawierający:

 • datę i miejsce posiedzenia komisji;
 • imiona i nazwiska członków komisji;
 • imiona i nazwiska osób uczestniczących w pracach komisji w charakterze obserwatorów;
 • informacje o przebiegu egzaminu lub rozmowy, w tym pytania zadane nauczycielowi przez komisje i informacje o udzielonych odpowiedziach;
 • uzyskane przez nauczyciela oceny punktowe;
 • średnia arytmetyczną punktów, o której mowa powyżej;
 • uzasadnienie rozstrzygnięcia komisji;
 • podpisy członków komisji uczestniczących w jej pracach.

Komisja egzaminacyjna lub kwalifikacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu lub akceptacji komisji i prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń. Wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną lub o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej oraz wzory aktów nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela znajdują się w załącznikach do nw. rozporządzenia.

Protokół i pozostała dokumentacja prac komisji egzaminacyjnej są przechowywane odpowiednio przez dyrektora szkoły, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. W dokumentacji pozostawia się wniosek nauczyciela o podjecie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego oraz dokumenty dołączone do wniosku.

Organ, który powołał komisje egzaminacyjną lub kwalifikacyjną, zapewnia jej obsługę administracyjno-biurową oraz pokrywa wydatki związane z jej działalnością.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (poz.1574).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.