Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Zadania dyrektora szkoły i nauczycieli związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zebrania podsumowującego pracę szkoły

Nauczyciele opracowują i przekazują dyrektorowi:

 • informację o stopniu realizacji podstawy programowej,
 • sprawozdania z konkursów, kółek, innych zajęć (pisemnie przed radą – do wglądu dla wszystkich),
 • sprawozdania z pracy zespołów zadaniowych nauczycielskich.

Dyrektor opracowuje sprawozdanie z realizacji zadań nadzoru pedagogicznego i działalności szkoły z różnych obszarów. Sposób opracowania może być dowolny, ważne jednak, aby wnioski zostały zaprotokołowane.

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku pisania sprawozdań z pełnionego nadzoru pedagogicznego, jednak ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje  o działalności szkoły, a także wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego (w terminie do dnia 31 sierpnia).

Wyznacznikami sprawozdania dyrektora mogą być zadania, które wyznacza prawo oświatowe:

 1. Stwarzanie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. Kontrolowanie realizacji podstawy programowej przez nauczycieli
 3. Stwarzanie uczniom warunków dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego.
 4. Nadzór nad wypełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 5. Współpraca z radą pedagogiczną.
 6. Współpraca z radą rodziców.
 7. Dbanie o przestrzeganie ustalonego porządku oraz dbałość o estetykę, czystość szkoły i jej otoczenia.
 8. Wspieranie nauczycieli (w tym nauczycieli podczas awansu zawodowego).
 9. Troska o doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 10. Czuwanie nad bezpieczeństwem w szkole.
 11. Regularne przeprowadzanie przeglądów technicznych obiektu i sporządzanie protokołów zawierających wnioski w sprawie remontów i konserwacji, służących poprawie stanu bezpieczeństwa.
 12. Współpraca z organizacjami wspierającymi rozwój dzieci i młodzieży.

Wyznacznikami sprawozdania mogą być też wymagania opisane w rozporządzeniu  MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015r., poz. 1214).

 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.
 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
 4. Uczniowie są aktywni.
 5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
 8. Promowana jest wartość edukacji.
 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.
 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych  i wewnętrznych.
 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Innym pomysłem na sprawozdanie z realizacji nadzoru jest skupienie się na trzech grupach zadań: dydaktyka, opieka i wychowanie. Ważnym zadaniem dyrektora jest odpowiedzialność za te działania podejmowane w szkole.

W przepisach prawa oświatowego nie ma zapisów dot. systemowego badania osiągnięć uczniów. Jednak w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor powinien czuwać, aby nauczyciele podejmowali zadania związane z analizowaniem i ocenianiem efektów pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej (art. 33 ust. 1 UoSO).

Na szkolny system badania osiągnięć uczniów mogą składać się następujące działania:

 1. analiza wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych,
 2. porównanie osiągnięć edukacyjnych z wynikami egzaminu zewnętrznego,
 3. badanie wybranych umiejętności uczniów (w tym ponadprzedmiotowych).

Jeśli tak jest zorganizowany system badania osiągnięć uczniów, sprawozdanie dyrektora może dotyczyć tych zagadnień, a następnie przejść do zagadnień związanych z opieką:

 1. bezpieczeństwo,
 2. organizacja pracy świetlicy, biblioteki,
 3. wycieczki i wyjścia,
 4. wypadkowość,
 5. kontrole,
 6. BHP

oraz wychowaniem:

 1. realizacja zadań z programu wychowawczego i profilaktyki,
 2. imprezy szkolne,
 3. projekty,
 4. współpraca z organizacjami lokalnymi i innymi instytucjami edukacyjnymi.

W sprawozdaniu  dyrektora dobrze jest przedstawić informację o tym, którzy nauczyciele zakończyli staże, a także o trwających stażach na kolejne stopnie awansu zawodowego. Można pogratulować nauczycielom, którzy zdobyli kolejne stopnie awansu oraz podziękować ich opiekunom.

Autor: Maria Tuchowska – edukator, coach, polonista i teolog – nauczyciel dyplomowany. Ponad 500 szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów, specjalista od pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kompetencji psychospołecznych nauczycieli i dyrektorów, komunikacji interpersonalnej, ewaluacji, zagadnień związanych w obecnością rodziców w szkole, coaching w edukacji. Laureatka wielu nagród i wyróżnień, uhonorowana medalem KEN, w 2010 roku jedna z 13 najlepszych nauczycieli w Polsce.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.