Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Włączanie lub przekształcanie gimnazjum w świetle planowanej reformy

Zmiany jakie wprowadza reforma to m.in. likwidacja gimnazjów. Proces ten regulowany będzie przez szereg artykułów, które znaleźć można już teraz w projekcie ustawy wprowadzającej nowelizację prawa oświatowego.

Przekształcanie i wygaszanie gimnazjów

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum może postanowić o :

  • przekształceniu gimnazjum w ośmioletnia szkołę podstawową,
  • włączeniu gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej – z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. lub z dniem 1 września 2019 r.

Wygaszanie gimnazjum może być realizowane również poprzez:

  • przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum;
  • włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego albo technikum;
  • przekształcenie gimnazjum w branżową szkołę I stopnia;
  • włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Organy prowadzące dla liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia to powiaty, a dla gimnazjum i szkoły podstawowej to gminy. Przy wygaszaniu te jednostki samorządu terytorialnego muszą zawierać porozumienie. Jeśli organy prowadzące przyjmą takie rozwiązania to są one możliwe do wykonania z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. lub z dniem 1 września 2019 r.).

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego opracuje projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego i przekaże w terminie do dnia 17 lutego 2017 r. właściwemu kuratorowi oświaty. Kurator oświaty opiniuje projekt uchwały w ciągu 21 dni od dnia otrzymania, nie później niż do dnia 11 marca 2017 r. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organy prowadzące podejmują uchwałę do dnia 31 marca 2017 r.

Powiadomienie pracowników – zmiany w zatrudnieniu

Nauczyciele dotychczasowego gimnazjum, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska Nauczyciela w szkołach podstawowych, stają się Nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej. Przepis stosuje się również dla pracowników niepedagogicznych.

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum w terminie do 15 maja w roku, w którym nastąpi odpowiednio przekształcenie lub włączenie do ośmioletniej szkoły podstawowej, informuje na piśmie o tej zmianie  pracowników.

W ustawie są wskazane działania Dyrektora gimnazjum w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 odnośnie Nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach na podstawie mianowania lub umowy na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszanie kształcenia w tej szkole. Takiego Nauczyciela przenosi się w stan nieczynny lub rozwiązuje z nim stosunek pracy. Nauczycielowi przysługuje odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeśli rozwiązuje się z nim stosunek pracy. Stosunek pracy wypowiada się również pracownikom niepedagogicznym zatrudnionym w gimnazjum, jeśli nie będzie dla nich zatrudnienia.

Funkcja Dyrektora

Dyrektor dotychczasowego gimnazjum staje się Dyrektorem szkoły podstawowej, jeśli gimnazjum zostało przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową lub Wicedyrektorem szkoły podstawowej, jeśli gimnazjum zostało włączone do ośmioletniej szkoły podstawowej.

Stanowisko to pełni Dyrektor do końca swojej kadencji.

Organ prowadzący może przedłużyć powierzenie stanowiska Dyrektorowi gimnazjum, w przypadkach uzasadnionych względami organizacyjnymi, na okres nie dłuższy niż do 31 sierpnia 2019 r. (to ostatni dzień roku szkolnego, w którym zostaną wygaszone gimnazja).

Na podstawie: Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe przedstawionego przez MEN w dniu 16 września 2016 r., art. 121 – 123, art. 142 – 144, art. 165 –166, art. 168 – art. 170.

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Zapraszamy również do lektury pozostałych artykułów dotyczących reformy:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.