Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Warunki udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia od 1 stycznia 2018 r.

Urlop dla poratowania zdrowia udziela nauczycielowi dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia lekarskiego. Lekarzem uprawnionym do wydania orzeczenia o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym) jest lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań w podstawowej jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Nauczyciel składa do dyrektora szkoły pisemny wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Dyrektor wydaje nauczycielowi skierowanie na badania lekarskie (zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym), które przeprowadzi ww. uprawniony lekarz przed wydaniem nauczycielowi orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.

Ponieważ koszt przeprowadzonych ponosi szkoła, dyrektor szkoły przed wydaniem nauczycielowi skierowania na te badana powinien sprawdzić, czy nauczyciel jest uprawniony do otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia.

Nauczycielem uprawnionym do otrzymania urlopu dla poratowania zdrowia jest nauczyciel, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.

Okres siedmioletniej pracy w szkole jest uznawany za nieprzerwany, jeśli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Urlop dla poratowania zdrowia jest udzielany nauczycielowi w celu:

1)      przeprowadzenia zaleconego leczenia:

  • choroby, która zagraża wystąpieniem choroby zawodowej lub
  • choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy

lub

2)      na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Dlatego uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badań, wydaje nauczycielowi orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, w którym określa czas potrzebny na przeprowadzenie leczenia:

1)      choroby, która zagraża wystąpieniem choroby zawodowej,

2)      choroby, w której powstaniu istotną rolę odgrywają czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy.

Na podstawie takiego orzeczenia lekarskiego dyrektor szkoły udziela nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Urlop dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły udziela nauczycielowi na podstawie potwierdzonego skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Potwierdzenia dokonuje wojewódzki fundusz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania nauczyciela.

W przypadku udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, nauczyciel podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do:

  • comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • dodatku za wysługę lat,
  • innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela  (tzw. „dodatek wiejski”, który wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego).

Dotychczasowe regulacje związane z:

  • udzielaniem urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok,
  • wliczaniem do siedmioletniej pracy w szkole okresów czasowej niezdolności do pracy,
  • zakazem nawiązywania stosunku pracy przez nauczyciela lub podejmowania innej działalności zarobkowej w czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia,
  • udzielaniem kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia i łącznym wymiarem urlopu dla poratowania zdrowia udzielanego nauczycielowi,

pozostają bez zmian.

Nauczycielom, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. uzyskali orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, udziela się tego urlopu na dotychczasowych zasadach.

Nauczyciele, którzy w dniu 1 stycznia 2018 r. przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia, zachowują prawo do tego urlopu do końca okresu, na jaki go udzielono.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.