Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Warunki oceny pracy Nauczyciela

Oceny pracy Nauczyciela dokonuje Dyrektor szkoły, w której jest zatrudniony Nauczyciel. W przypadku uzupełniania przez Nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela – oceny pracy Nauczyciela dokonuje Dyrektor szkoły, w której zatrudniony jest Nauczyciel, w porozumieniu z Dyrektorem szkoły, w której Nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar zajęć.

Dyrektor szkoły dokonuje oceny pracy Nauczyciela, uwzględniając w szczególności:

1) poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2) prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły, w której Nauczyciel jest zatrudniony,
3) pobudzanie inicjatyw uczniów,
4) kulturę i poprawność języka,
5) zachowanie odpowiedniej dyscypliny uczniów na zajęciach,
6) zaangażowanie zawodowe nauczyciela:

  1. uczestnictwo w pozalekcyjnej działalności szkoły,
  2. udział w pracach zespołów nauczycielskich,
  3. podejmowanie innowacyjnych działań w zakresie nauczania, wychowania i opieki,
  4. zainteresowanie uczniem i jego środowiskiem, współpraca z Rodzicami,

6) aktywność Nauczyciela w doskonaleniu zawodowym,
7) działania Nauczyciela w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju Ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości i potrzeb,
8) przestrzeganie porządku pracy:

  1. punktualność,
  2. pełne wykorzystanie czasu lekcji,
  3. właściwe prowadzenie dokumentacji.

Dyrektor szkoły jest obowiązany zapoznać Nauczyciela z pisemnym projektem oceny i wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel może zgłaszać swoje uwagi na piśmie, jednak nie później niż w ciągu 3 dnia od dnia zapoznania się z projektem oceny. Dyrektor szkoły doręcza Nauczycielowi oryginał oceny pracy zgodnie z wzorem, który określa załącznik do rozporządzenia. Odpis oceny pracy włącza się do akt osobowych nauczyciela.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (DZ. U. z 2012 r.; poz. 1538).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.