Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny klasyfikacyjnej rocznej

Połowa czerwca to okres, kiedy wielu Uczniów ubiega się o wyższe oceny roczne niż proponowane przez Nauczyciela. Często również Rodzice zwracają się do Nauczycieli z prośbą, by umożliwili ich dzieciom poprawę oceny.

Gdy Rodzic nie zgadza się z oceną

Rodzice Ucznia mają prawo nie zgodzić się z przewidywaną przez Nauczyciela roczną oceną klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych lub przewidywaną roczną oceną zachowania. W takiej sytuacji powinni oni złożyć podanie do Dyrektora szkoły o rozpoczęcie postępowania, którego celem jest podniesienie Uczniowi oceny. Dyrektor w odpowiedzi na takie pismo musi wyznaczyć termin i miejsce egzaminu sprawdzającego umiejętności i wiedzę Ucznia.

Zasady oceniania wewnątrzszkolnego

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje między innymi ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Postępowanie Rodziców i Dyrektora szkoły musi się odbywać zgodnie z zapisami przyjętymi w statucie szkoły.

Na początku każdego roku szkolnego Nauczyciele informują Uczniów i ich Rodziców/prawnych Opiekunów o tych warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Z kolei Wychowawca klasy informuje Uczniów i ich Rodziców o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

Co określa statut szkoły

Warunki i elementy trybu poprawy oceny zawarte w statucie szkoły określają:

  • w jakim czasie Rodzice składają wniosek,
  • czy egzamin sprawdzający jest pisemny czy też ustny (zwykle egzamin ma formę łączoną – pisemną i ustną),
  • kto jest w składzie Nauczycieli przeprowadzających czynności sprawdzające,
  • w jakim czasie odbywają się kolejne czynności.

Propozcycja zapisu w statucie szkoły

Zachęcamy do zapoznania się z propozycją wpisu do statutu, określajacego warunki tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

PROPOZYCJA WPISU DO STATUTU SZKOŁY

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 ze zm.).

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

przywróć widok responsywny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.