Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

Koniec roku szkolnego to czas, kiedy jednym z istotnych tematów stają się egzaminy klasyfikacyjne. Zapraszamy Państwa do lektury serii artykułów podsumowujących informacje na ich temat.

Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają Nauczyciele, którzy prowadzą dane zajęcia edukacyjne. Termin ustalania tych ocen określa statut szkoły. Oceny ustalone przez Nauczycieli są ostateczne.

Oceny mogą być zmienione w wyniku:

  • egzaminu poprawkowego (jeśli ustalone oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami negatywnymi) lub
  • zgłoszonych (przez Ucznia lub jego Rodziców) zastrzeżeń do Dyrektora szkoły, jeżeli ustalone oceny są sprzeczne z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

Ustalone oceny przez Nauczycieli są zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną szkoły mocą uchwały.

Statut szkoły określa również:

  • termin i formę informowania Uczniów i ich Rodziców o przewidywanych dla Ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania (przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej),
  • warunki i tryb otrzymywania ocen wyższych niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania,
  • termin rocznego klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej.

Nauczyciele mają obowiązek realizować działania zawarte w statucie szkoły zgodnie ww. terminami, które porządkują prace szkoły w zakresie klasyfikacji rocznej i końcowej Uczniów oraz ich promocji do klasy programowo wyższej i ukończenia szkoły. Przejawy zachowań Nauczycieli, które pozostają w sprzeczności z tymi ustaleniami, należy traktować jako występowanie przeciwko ustalonemu porządkowi w organizacji pracy szkoły.

Podstawa prawna:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Czytaj również:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.