Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Świadectwa promocyjne i ukończenia szkoły w roku szkolnym 2016/17 – cz. 3

Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla dzieci i młodzieży zależnie od wyników klasyfikacji rocznej otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie albo nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Zatem uczeń, który nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, również otrzymuje świadectwo, które potwierdza, że uczeń nie uzyskał promocji do klasy programowo wyższej.

Uczeń, który nie otrzymuje  promocji dla klasy programowo wyższej z powodu nieklasyfikowania z danych zajęć edukacyjnych, na świadectwie promocyjnym w  wierszu lub wierszach przeznaczonych na wpisanie oceny lub ocen z tych zajęć ma wpisane odpowiednio „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

Uczniowie mogą uczęszczać do szkoły, w której oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich lub wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi, bo statut szkoły tak przewiduje. Uczniowie ci otrzymują ze świadectwem promocyjnym informację o ocenach opisowych w formie pisemnej.

Informacja taka zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, rok szkolny i klasę, nazwę zajęć edukacyjnych lub zachowania, treść oceny opisowej z danych zajęć edukacyjnych lub zachowania oraz datę ustalenia oceny opisowej. Informację opatruje się pieczęcią podłużną szkoły oraz czytelnym podpisem nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne albo wychowawcy klasy.

W takim przypadku roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane również zgodnie ze skalą wyrażoną w stopniach.

Na podstawie:

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

Czytaj także:

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.