Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego

Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole w poprzednim roku szkolnym. W tę zależność wpisuje się jedna z kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej, jaką jest:

ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

Wyniki wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w szkole to wnioski w z ewaluacji wewnętrznej i inne wnioski z nadzoru pedagogicznego Dyrektora szkoły, np. z kontroli wewnętrznej lub obserwacji zajęć edukacyjnych. Sposoby wykorzystania tych wniosków to szukanie przez Radę Pedagogiczną odpowiedzi na pytanie: jak, kto i w jakim czasie ma realizować wskazane zadanie w oparciu o dany wniosek.

Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektor szkoły przekazuje Radzie Pedagogicznej do dnia 31 sierpnia danego roku szkolnego, a Rada Pedagogiczna mocą uchwały przyjmuje do realizacji sposoby wykorzystania tych wniosków w następnym roku szkolnym.

Przykład:

Zidentyfikowany problem w szkole: Niewielkie zainteresowanie Uczniów zajęciami pozalekcyjnymi.

Wniosek: Zdiagnozować potrzeby Uczniów w zakresie zajęć pozalekcyjnych proponowanych Uczniom przez szkołę, dokonać modyfikacji oferty zajęć pozalekcyjnych.

Sposób wykorzystania:

1. Przeprowadzenie badania atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz zdiagnozowanie potrzeb Uczniów.

Wykonają: Wychowawcy oddziałów klas za pomocą rozmowy z Uczniami w czasie godzin wychowawczych.

Czas realizacji: Do końca września.

2. Podsumowanie diagnozy w krótkiej formie pisemnej przygotuje każdy Wychowawca oddziału klasy i przekaże koordynatorowi działań. Można przygotować jednakową formę zestawienia dla wszystkich Wychowawców. Koordynator działań, np. Wychowawca kl. III a, przekazuje podsumowanie diagnozy Dyrektorowi szkoły.

Wykonają: Wychowawcy oddziałów klas.

Czas realizacji: Pierwszy tydzień października.

3. Rozpoznanie rodzaju zajęć, w których Uczniowie nie uczestniczyli i rezygnacja z tych zajęć, z których w ocenie Dyrektora i Nauczycieli można zrezygnować.

Wykonają: Dyrektor szkoły.

Czas realizacji: Drugi tydzień października.

4. Monitorowanie frekwencji Uczniów na zajęciach pozalekcyjnych – podsumowanie frekwencji przez Nauczycieli prowadzących po każdym zakończonym miesiącu i przekazanie informacji do Pedagoga szkolnego do 7. dnia następnego miesiąca. Pedagog przekaże informację Dyrektorowi szkoły do 10. dnia każdego miesiąca.

Wykonają: Nauczyciele prowadzący zajęcia i Pedagog szkolny.

Czas realizacji: Po zakończeniu miesiąca, do 7./10. dnia następnego miesiąca.

5. Podniesienie atrakcyjności zajęć przez stosowanie metod aktywizujących dostosowanych do stylów uczenia się Uczniów i wprowadzenie do harmonogramu obserwacji Dyrektora szkoły zajęć wyrównawczych po katem metod nauczania.

Cel obserwacji: podniesienie atrakcyjności zajęć przez stosowanie metod aktywnych dostosowanych do stylów uczenia się Uczniów.

Wykonają: Dyrektor szkoły

Czas realizacji: Harmonogram obserwacji zajęć przygotuje Dyrektor szkoły do dnia 30 października.

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.