Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Skład i dokumentacja komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Dla przedmiotów takich jak plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne, informatyka, zajęcia komputerowe i wychowania fizycznego – ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.

Skład komisji egzaminacyjnej

Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

  1. Dyrektor szkoły albo Nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. Nauczyciel prowadzący taki same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego Nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie Nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

Dokumentacja z egzaminu poprawkowego

Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;
  2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  3. termin egzaminu poprawkowego;
  4. imię i nazwisko Ucznia;
  5. zadania egzaminacyjne;
  6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace Ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen Ucznia.

 

Załączniki:

Przykładowe zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie powołania komisji
do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla Uczniów szkoły

Przykładowy protokół z egzaminu poprawkowego

 

Autor: Danuta Skrzypek – edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły.

Czytaj również:

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.