Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rozmowa kwalifikacyjna na stopień Nauczyciela kontraktowego

Na wniosek Naucyciela stażysty wszczyna się postępowania na stopień awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego. Aby Nauczyciel stażysta uzyskał ten stopień, odbyć się musi rozmowa z komisją kwalifikacyjną. Powołuje ją Dyrektor szkoły i powiadamia Nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.

Skład komisji

W skład komisji wchozą każdorazowo:

 1. Dyrektor (Wicedyrektor) – przewodniczący,
 2. przewodniczący zespołu przedmiotowego (wychowawczego), a jeżeli zespół taki nie został w szkole powołany – Nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony w szkole,
 3. opiekun stażu.

Ponadto na na wniosek Nauczyciela skład komisji może zostać uzupełniony o przedstawiciela wskazanego związku zawodowego. Przedstawiciela związku zawodowego wskazuje właściwy organ statutowy związku.

Jako obserwator w pracach komisji może również brać udział przedstawiciel organu prowadzącego szkołę i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego

 1. Analiza formalna dokumentacji załączonej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli wniosek oraz dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Dyrektor szkoły wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa Nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 2. Rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której Nauczyciel przedstawia sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego Nauczyciela kontraktowego. Rozmowa kwalifikacyjna nie powinna polegać na odpytaniu stażysty, ale raczej na przedstawieniu przez niego swojego dziewięciomiesięcznego dorobku i nowych doświadczenia, jakie w tym okresie zdobył. Stażysta powinien jednak znać (przynajmniej z nazwy) najważniejsze ustawy regulujące pracę szkoły (Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela). Powinien również wiedzieć, gdzie znajdują się informacje na temat awansu zawodowego Nauczyciela.

Przykładowe pytania zadawane Nauczycielowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 • Jak organizował/a Pan/Pani swój warsztat pracy?
 • Jakie problemy wychowawcze Uczniów udało się Panu/i rozwiązać samemu, a jakie we współpracy z innymi Nauczycielami w szkole?
 • W jaki sposób poznawał/a Pan/i środowisko Uczniów i ich problemy?
 • Co uważa Pan/i za największy sukces/porażkę w trakcie stażu?
 • Jakie poznał/a Pan/i dokumenty szkolne i kiedy je wykorzystuje?
 • Jak prawidłowo sprawować opiekę nad Uczniami w trakcie dyżuru, wycieczki szkolnej?
 • Jaka jest postępowania w momencie zaistnienia wypadku w szkole?
 • Jak powinien zachować się Nauczyciel podczas ewakuacji szkoły? 

Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez Nauczyciela stażystę wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego w skali od 0 do 10. Nauczyciel uzyskuje akceptację komisji kwalifikacyjnej, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi, co najmniej 7. Wszelkie rozstrzygnięcia komisja kwalifikacyjna podejmuje w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. 

Poniżej przedstawiamy wzory przydatnych  dokumentów

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa Karta Nauczyciela/Rozdział 3 (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674);
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 1.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz.393).

Autor: Ilona Helik -menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor zespołu szkół, edukator specjalista ds. organizacji procesu kształcenia i awansu zawodowego nauczycieli. Autorka publikacji internetowych nt. ewaluacji w szkole, cykli artykułów prasowych z zakresu fitness i zdrowego stylu życia. Propagatorka i współpomysłodawczyni odbywającego się od 13 lat Chorzowskiego Biegu Niepodległości.

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (1) , skomentuj

avatar Dorota Guzenda-Miłota, Bukowiec

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.