Kontakt

O portalu | Widżet | Regulamin portalu

Doradca Dyrektora

Rodzice partnerami szkoły

Wyniki ewaluacji

Analiza raportów z ewaluacji zewnętrznych wskazuje, że uzyskanie najwyższego poziomu spełnienia (A) najrzadziej pojawia się w obszarze „Rodzice są partnerami przedszkola/szkoły”. Badania prowadzone w  szkołach jesienią 2009 i  wiosną 2010 roku w  ramach projektu Programu Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły wykazały, że na 48 badanych szkół tylko 8 współpracowało z Rodzicami na tym najwyższym poziomie. Stwierdzenie tego faktu nie umniejsza oczywiście znaczenia pracy wykonywanej przez te wszystkie szkoły, które osiągnęły wysoki stopień współpracy opisywany na poziomie B. Może być jednak punktem wyjścia do wypracowania takich działań w ramach trójpodmiotowości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych, które gwarantują systematyczny postęp.

Propozycja działań

Krok 1

Analiza zapisów rozporządzenia. Warto zwrócić uwagę na zaznaczone zwroty:

Rodzice są partnerami szkoły lub placówki Szkoła lub placówka pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy.W szkole lub placówce współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci.Rodzice współdecydują w sprawach szkoły lub placówki i uczestniczą w podejmowanych działaniach. W szkole lub placówce są realizowane inicjatywy rodziców na rzecz rozwoju uczniów oraz szkoły lub placówki.

Krok 2

Opracowanie karty kontrolnej działań prowadzonych w szkole na rzecz wypełnienia i przekroczenia ustawowo opisanych wymagań. Ponieważ wymaganie odnosi się do Rodziców, a nie do Rady Rodziców, to warto to rozróżnienie uwzględnić w karcie kontrolnej.

Karta kontrolna – propozycja dokumentu 

Waga systematyczności

Na podstawie analizy raportów można stwierdzić również, że wysoki poziom spełnienia wymagania uzyskują te szkoły, w których działania są prowadzone systematycznie.

Propozycja działań

Propozycja 1

Raz w miesiącu na godzinie wychowawczej Uczniowie piszą list w imieniu szkoły do Rodziców, aby później go im przekazać. W liście (forma wcześniej opracowana przez Uczniów lub Nauczycieli) informuje się, co w szkole się dzieje i zachęca do udziału lub współorganizowania trwających i planowanych przedsięwzięć. Ważne jest, aby wskazać, w czym potrzebna jest pomocy Rodziców.

Propozycja 2

Raz na semestr można poprosić Rodziców o dokończenie zdania: Dla moich dzieci chciałbym w szkole zorganizować… Zebrane informacje należy przeanalizować i ustalić, jaka odpowiedź była najczęstsza oraz w jakiej klasie była największa liczba wypowiedzi. Następnie należy poinformować Rodziców o wyborze działania (w liście) i wskazać, w czym Rodzice mogą pomóc. Na kolejnym etapie należy zaangażowanym w działania Rodzicom rozdzielić zadania.

Pierwsza propozycja daje możliwość (w zależności od myśli przewodniej listu) pozyskiwania i wykorzystywania opinii Rodziców, stworzenia warunków do współpracy czy współdziałania. Druga jest przykładem, jak na niestandardowej drodze otwierać Rodziców na inicjowanie działań na rzecz rozwoju Uczniów i szkoły.

Takie rozwiązania warto rozważyć w sytuacji, kiedy informacje zamieszczone na tablicach ogłoszeniowych w szkole, na stronie internetowej czy przekazywane Rodzicom przez Wychowawców nie przynoszą spodziewanych rezultatów.

Szkoła współpracy

Współpraca z Rodzicami, ich udział w procesie edukacji jest również przedmiotem szczególnej uwagi MEN. Przykładem może być uruchomienie przez Ministerstwo projektu „Szkoła współpracy. Uczniowie i Rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”.

Aby współpraca była efektywna, trzeba zbudować koalicję wspierania Ucznia. Wspomniany projekt stawia sobie za cel budowanie właśnie takiej koalicji, a na jego stronie Nauczyciele i Rodzice będą mogli znaleźć wypracowane modele współpracy i przykłady działań.

Rodzice mają szczególne miejsce w szkole. Miejsce o wiele szersze niż obecność na zebraniach, przybywanie na wezwania Wychowawcy czy Nauczyciela. Chodzi o realną zmianę społeczną, w której wszyscy partnerzy będą mieli jeden cel: „nauka, rozwój i dorastanie młodego człowieka”.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Autor: Ewa Sitko – staż zawodowy: 30 lat, nauczyciel dyplomowany. Nagrodzona w 2008 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty Edukator programu „Nowa Szkoła”- CODN Grupa 1000/2. Metodyk przy WOM w Katowicach i Krakowie. Autor i realizator programów wychowawczych. Koordynator szkolnych działań wychowawczych Autorka publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz aktywizacji odbiorcy procesu edukacyjnego. 

 

dodaj do aktówki

Udostępnij:

Komentarze do artykułu (0) skomentuj

LogowanieZaloguj się aby dodać komentarz

pokaż keystroke

Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę LIBRUS Synergia i skorzystaj z opcji „zapomniałem hasła".

PCG Akademia

Squla

WSiP

Uniqa

WDB

KND

DD

PCG

MEDICOVER

aSc

PayU

Interrisk

widok klasyczny
x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.